Navigatie overslaan
Landschap Kees Lambalk Toon alles in de buurt
Landschap Kees Lambalk Kees Lambalk / Fred van Diem

Door Kees Lambalk
Melkveehouder

Kees Lambalk

De Amstelveense weidevogelboer Kees Lambalk deed al heel veel voor weidevogels. In 2018 legde hij, samen met Vogelbescherming en enkele andere boeren uit de buurt, een speciale weidevogelboulevard aan in de Bovenkerkerpolder bij Amstelveen. Samen zorgen ze, als Boeren van Amstel, dat het aangesloten stuk weide geschikt is voor weidevogels.

Werkgebied

Amstelveen, Noord-Holland
Kees Lambalk / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 42

60

Bezoek mijn website

Toen Kees zijn veehouderij begon in de jaren tachtig, kon hij naar eigen zeggen nog geen tureluur van een grutto onderscheiden. Nu staat bij de ingang van zijn boerderij een metershoge gruttopaal, een onderscheiding voor het werk op zijn acht hectare weiland in de Bovenkerkerpolder bij Amstelveen.

Elke meter telt

Inwoners hielpen de Rijke Weidevogelboulevard te realiseren met een donatie via de actie Elke meter telt van Vogelbescherming. Met vijf euro kan al tien vierkante meter bloem- en kruidenrijk grasland worden gerealiseerd. De Rijke Weidevogelboulevard met bloemen en kruiden heeft een lengte van zo’n vier kilometer en is zo’n twee en een halve meter breed, langs het fietspad dat dwars door de polder loopt. Op de weidevogelboulevard komen insecten af, voedsel voor de weidevogelkuikens. En het is natuurlijk prachtig om te zien, al die margrieten, weegbree, boterbloemen, duizendblad en veldzuring.

Gruttoboeren

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de dramatische daling van het aantal weidevogels in Nederland verbazen Kees niet. In de ruim twintig jaar dat hij als zogeheten gruttoboer actief is, leerde hij dat het voortdurend zoeken is naar wat werkt en wat niet. Hij zorgt nu voor ongeveer zestig nesten, die hij elk voorjaar onder zijn hoede heeft.

Systeem

Met de inspecteurs die in de gaten houden of hij zich aan alle voorwaarden voor de jaarlijkse subsidie houdt, heeft Kees zijn twijfels over het systeem: "Niemand vertrouwt elkaar. Dat leidt in de praktijk tot een heel ingewikkeld systeem. Er wordt veel geld rondgepompt, en slechts een deel daarvan komt uiteindelijk terecht bij de boeren die het beheer uitvoeren." De bijdrage die hij ontvangt is vooral bedoeld om de schade te vergoeden die het beheer veroorzaakt. "Mijn koeien geven ongeveer veertig procent minder melk. Dat wordt vergoed."

Hoogwatersloten

Het weidevogelgebied in de Bovenkerkerpolder wordt steeds verder verbeterd. Zo worden de hoogwatersloten flink uitgebreid. In twee blokken van twintig hectare komt in het voorjaar het water een flink stuk hoger te staan. Hiervoor is een budget van € 80.000 beschikbaar gesteld. Dit wordt onder andere gebruikt voor het plaatsen van schotten, de aanleg van dammen met hekken en een nieuw werkpad. De formule is dat het land tussen 15 juni (of wat later als er nog kuikens zijn) en 1 april de normale agrarische waterstand heeft, maar in april en mei hoog of zeer hoog water. Dit uiteraard in combinatie met een absolute rustperiode voor de weidevogels. Dit gebied is uniek. Een ‘weidevogelreservaat’ zonder terreinbeheerder, ‘grutto in boerenhand’ dus.

Boerenlandvogels bij deze boerderij

Gerelateerde projecten