Navigatie overslaan
Hans Kroodsma / Fred van Diem Toon alles in de buurt

Hans Kroodsma

Als zevenjarig jongetje liep Hans Kroodsma al urenlang door het land. Op zoek naar kievitseieren. Net als zijn vader ontpopte hij zich tot een fervent eierzoeker. Ook de liefde voor de natuur zat er bij Hans al vroeg in. Hij groeide op in het Friese dorp Jannum, volgens hem het mooiste plekje van de wereld.

Werkgebied

Jannum, Friesland

Hans Kroodsma:

,,Ik vind het prachtig om als boer samen te werken met de natuur. Het gevoel dat je in het voorjaar krijgt als je door het weiland loopt met de koeien en de vele vogels om je heen, dat is onbetaalbaar.’’

Hans Kroodsma / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 88

150

Het bedrijf van Hans is extensief, met circa 35 hectare kruidenrijk grasland. Op die percelen maait hij later, staat het water hoger en rijdt hij ruige mest uit. Allemaal om het de weidevogels naar de zin te maken.

Samenwerken

Naast zijn dagelijkse werk is Hans voorzitter van het Agrarisch Collectief Waadrâne. Dit collectief telt ruim 145 leden, werkzaam in de noordelijke kuststrook onder de Waddenzee. Zij trekken onder andere samen op om de boerenlandvogels te beschermen. De club groeit gestaag, net als het enthousiasme voor natuur-inclusief boeren.

“Als boer ben je gewend om zelf beslissingen te nemen. Voor Waadrâne is samenwerking echter van groot belang,” aldus Hans. Met de plaatselijke vogelwachten en akkervogeltellers, bijvoorbeeld. Zij zorgen voor de registratie van het aantal nesten en vogels. Daarnaast spelen de jagers een belangrijke rol bij het predatiebeheer. Dit is nodig om de boerenlandvogels te beschermen. Nachtcamera’s inventariseren de predators die het meeste schade aanrichten. De steenmarter en de vos lijken de grootste boosdoeners.

Drones

Waadrâne zet steeds vaker drones in om de nesten in het land vinden. Deze herkennen warmte en lokaliseren zo de eieren en broedende vogels. Vervolgens kan met een GPS-systeem de maaier worden ingeklapt om de nesten en hiermee de vogels te redden.

Akkervogels

De samenwerking van Waadrâne is ook uniek omdat er, naast weidevogelbeheer, ook wordt ingezet op akkervogels. Door vogelakkers aan te leggen, bijvoorbeeld. Eiwitrijke gewassen met daartussen stroken met andere gewassen zoals granen en akkerbloemen. Akkervogels als de veldleeuwerik vinden hier voedsel en ruimte om te broeden. Andere voorkomende soorten zijn; graspieper, gele kwikstaart, geelgors en patrijs.

Droogte

Tijdens de droogte in 2018 riep het Agrarisch Collectief Waadrâne op om het land langer onder water te laten staan om de weidevogels te helpen. Vele boeren gaven gehoor aan deze oproep.

Boerenlandvogels bij deze boerderij