Navigatie overslaan
Klaas Kloosterman / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Klaas Kloosterman / Fred van Diem Klaas Kloosterman / Fred van Diem

Door Klaas Kloosterman
Boerenlandvogelboer

Klaas Kloosterman

Klaas is in 2010 van een intensief melkveehouderijbedrijf met 200 melkkoeien overgeschakeld naar een biologisch extensief vleesvee bedrijf met een 35 stuks vleesvee die ten dienste staan van de natuur. Inmiddels bewerkt hij 45 ha natuurland. Hij verkoopt het vlees aan een plaatselijk hotel-restaurant, ’t Schippershuis, die haar gasten zo lokaal geproduceerd vlees serveert.

Werkgebied

Broek, Friesland

Klaas Kloosterman:

Het waterpeil is verhoogd op mijn klei op veengrond zodat het veel natter is geworden. Ook is er 1 ha plasdras-gebied en het vee staat in de winter in een potstal, waarvan ik de stromest weer op het land breng. De weidevogels zitten in de lift en er is zelfs een otter gesignaleerd!

Klaas Kloosterman / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 45

35

Boerenlandvogels bij deze boerderij