Navigatie overslaan
Weidevogelboer Wim van Ittersum / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Weidevogelboer Wim van Ittersum / Fred van Diem Weidevogelboer Wim van Ittersum / Fred van Diem

Door Wim van Ittersum
Melkveebedrijf

Wim van Ittersum

Melkveehouder Wil van Ittersum heeft een passie voor weidevogels. Om de nesten te traceren gebruikt hij de nieuwste GPS-technieken. Met dit allernieuwste 'gereedschap' kan hij de in het gras verborgen nesten vinden. Deze markeert hij zodat hij ze niet raakt tijdens het maaien.

Werkgebied

Mastenbroek

Wim van Ittersum:

Ik vind dat we een verantwoordelijkheid hebben voor onze omgeving. Als boer naar de maatschappij, als boer voor de zuivel die ik produceer en ook als boer voor de vogels op mijn land. Wij zijn gastheer van de weidevogel. Ik ga fluitend naar de wei om nesten te lokaliseren. Ik wil graag dat mijn kleinkinderen later ook kunnen genieten van de mooie vogels, zoals de wulp, grutto, tureluur en de kievit.

Weidevogelboer Wim van Ittersum / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 100

140

Op de familieboerderij in Mastenbroek draait het leven voor een groot deel om de 150 melkkoeien. Hun melk wordt verwerkt in de zuivelproducten die FrieslandCampina maakt. Maar er gaat ook veel aandacht naar de vogels die in de weide leven en broeden.

GPS

Wim gebruikt de nieuwste technieken om de nesten te lokaliseren. Daardoor heeft hij de 'ouderwetse' markeringsstokjes niet meer nodig. Zo kan hij de gegevens invoeren in de computerapparatuur van zijn moderne tractoren en andere landbouwmachines. Tijdens zijn werkzaamheden op het land krijgt hij direct en steeds actueel de broedsituatie door via beeld en geluid. Een meter of wat voor het nest begint het te piepen in de tractor. Zo heeft Wim alle tijd om met een flinke bocht om de nesten heen te gaan.

Weidevogelbeheer

Als een kuiken uit het ei klautert, moet hij direct voor zijn eigen voedsel zorgen. Daarom moet er voldoende eten in de buurt zijn. Dus ook daar zorgt Wim voor door in sommige stukken weiland het gras langer te laten staan. Hierdoor hebben ook wilde bloemen de kans om op te komen. Vooral het laat gras en bloemen op de slootwallen laat hij ongerept. Daarnaast zet hij stukjes land onder water waardoor er een plas/drasgebied ontstaat. In dit deel kunnen de weidevogels goed hun eten zoeken en in de drassige bodem komen meer bloemen tot bloei die vervolgens insecten aantrekken waarop, op hun beurt, de jonge grutto’s en kieviten goed gedijen.

Boerenlandvogels bij deze boerderij