Navigatie overslaan
Sipke Hiemstra / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Sipke Hiemstra / Fred van Diem Sipke Hiemstra / Fred van Diem

Door Sipke Hiemstra

Sipke Hiemstra

De biologisch zuivelboer Sipke Hiemstra zag veel veranderen op het boerenland sinds hij in 1981 begon. Zijn melk- en zoogkoeien gaan zoveel mogelijk naar buiten. Veel boeren in de omgeving doen dat niet meer. Maar hij geniet van de natuurrijkdom in zijn weiland. Het plasdrasgebied dat hij heeft aangelegd, had onmiddellijk succes bij de weidevogels.

Werkgebied

Easterein, Friesland

Sipke Hiemstra:

“Mijn bedrijf ligt in de Friese greidhoeke op zware klei met nog het ouderwetse greppelpatroon. Dat landschap is zo langzamerhand uniek geworden in deze zeer intensieve omgeving. Je ziet hier vrijwel geen weidend vee meer.”

Sipke Hiemstra / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 25

30

Het plasdrasperceel telt ruim anderhalve hectare en werd in 2017 aangelegd met als doel meer grutto’s te lokken. Ook laat Sipke al een aantal jaren enkele greppels vol water staan met een positief resultaat. Verder gebruikt hij ouderwetse grupstalmest, hanteert hij uitgestelde maaidata, zorgt voor een hoger waterpeil en extensief voorweiden met de koeien om zo een goed kuikenland te creëren. Dit alles in samenspraak met de plaatselijke vogelwacht.

Boerenlandvogels bij deze boerderij