Navigatie overslaan
Anco Heida / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Anco Heida / Fred van Diem Anco Heida / Fred van Diem

Door Anco Heida
Melkveehouder

Anco Heida

De koeien van Anco Heida en zijn vrouw Joke uit Koudum produceren melk voor het zuivelmerk Weide Weelde. Om zich in 2015 aan te kunnen sluiten bij dat initiatief moesten zijn koeien weer naar de weide. Daar was hij in 2010 juist mee gestopt. Onderdeel van deze samenwerking is ook zorg voor de weidevogels.

Werkgebied

Koudum

Anco Heida:

“We wilden melk produceren en tegelijkertijd rekening houden met weidevogels, natuur en biodiversiteit. Nu hebben we kieviten, grutto's, vlinders en bijen in de wei. Ik zou het mooi vinden als mensen weer wat meer genieten van de omgeving. Luisteren naar wat je hoort op de achtergrond. Kikkers. Vogels."

Anco Heida / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 57

95

Weide Weelde is een initiatief van twaalf melkveehouders uit Noord-Nederland, allemaal lid van coöperatie Noorderland Melk, die samen het Boerengilde vormen. Anco Heida uit Koudum is een van die twaalf gildeboeren.

De koeien

Anco en Joke melken hun koeien twee maal per dag. 's Ochtends om 06.00 uur en 's middags om 17.00 uur. Het echtpaar is samen zeker zo'n 70 uur per week met hun koeien bezig. Anco heeft een band met de dames opgebouwd. 'Het zijn kuddedieren en de meeste koeien vinden het prettig een aai over de bol te krijgen. Grappig is het dat het altijd dezelfde koeien zijn die vooraan staan als er gemolken gaat worden', aldus de veeboer.

Weide Weelde

Op een stuk van  de 12 à 13 hectare van zijn land mogen de bloemen en kruiden welig tieren. Hier zitten veel wormen en insecten, waar grutto's, kieviten, tureluurs en andere weidevogels op af komen. Dit land wordt veel minder bemest en de waterstanden zijn hoger. De verschillende soorten kruiden zijn ook gezond voor de koeien en geven smaak aan de melk voor de Weide Weelde Zuivel. De consument betaalt per pak twee cent extra. Dat gaat naar het agrarische natuurbeheer.

Omslag

Het besluit om zich aan te sluiten bij de Boerengilde had voor Anco best wat voeten in aarde. De koeien hadden echt tijd nodig om weer te wennen aan de wei. Ook het natuurbeheer kost extra tijd. Maar Anco vond de aandacht voor weidevogels en de natuur te belangrijk. Daarom heeft hij de switch gemaakt. De koeien lopen nu minimaal 180 dagen op het land. De koeienvlaaien die zij achterlaten, trekken weer insecten aan die dienen als voedsel voor de kuikens.

Boerenlandvogels bij deze boerderij