Navigatie overslaan
Jan Duijndam / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Jan Duijndam / Fred van Diem Jan Duijndam / Fred van Diem

Door Jan Duijndam
Biologisch-dynamische boerderij

Jan Duijndam

In de Bieslandse polder bij Delfgauw ligt Hoeve Biesland. Deze boerderij is al meer dan honderd jaar in handen van de familie Duijndam. De huidige boer, Jan Duijndam, maakte er een biologisch-dynamisch bedrijf van. Hij werkt binnen een volledig gesloten kringloop, met een gezonde bodem als basis. Dit levert goed gras, gezonde koeien en een natuurlijk landschap waar boerenlandvogels zich thuis voelen.

Werkgebied

Delfgauw, Zuid-Holland

Jan Duijndam:

“Mijn koeien lopen ook in natuurgebied Ackerdijkse Plassen. Op deze plek stond ooit alleen metershoog riet. Er zaten maar weinig verschillende dier- en plantensoorten. Het vee van Hoeve Biesland drong het riet terug en maakte de bodem weer vruchtbaar met de mest. Dat trok niet alleen insecten en nieuwe plantensoorten aan, maar ook weidevogels.”

Jan Duijndam / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 145

359

Bezoek mijn website

Weidevogels

Nadat het jarenlang bergafwaarts was gegaan, weten steeds meer weidevogels het land van Jan te vinden. Zeker sinds het herstelplan dat in 2009 en 2010 werd uitgevoerd. In 2009 bereikte het aantal grutto’s met nog maar zes broedparen een dieptepunt. Sindsdien gaat het weer beter. Ook kievit, scholekster en tureluur doen het goed. De meest verrassende boerenlandvogel die hier nestelt, is de kleine plevier – zij het niet elk jaar en in kleine aantallen.

Humest

De stal waarin de koeien staan is zo groot dat die de koeientuin wordt genoemd. Robots op zonne-energie strooien daar gedroogd slootkantmaaisel in het rond. Dat maaisel is eigenlijk ‘afval’ maar in combinatie met de mest - vermengd en gecomposteerd – levert dit een waardevol product: humest. Boeren, (hobby)tuinders en telers uit de buurt gebruiken deze humest en bevorderen zo een vruchtbare bodem. Het opnieuw gebruiken van deze grondstoffen zorgt voor een ‘gesloten kringloop’. 

Boeren voor natuur

Boer Jan Duijndam participeerde in ‘Boeren voor Natuur’. Dat programma werd in 2001 als pilot door Wageningen Environmental Research (Alterra) geïntroduceerd. Het doel was de biodiversiteit, de waterkwaliteit en het boerenlandschap te verbeteren door de steun aan gezonde boerenbedrijven. Het programma bewees dat boeren wel goed in staat zijn om de biodiversiteit te bevorderen, net als van oudsher.

Zorgboerderij

Hoeve Biesland is ook een erkende zorgboerderij. Hier werken mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, psychische problemen, of nieuwe Nederlanders. Sommigen komen als vrijwilliger of stagiair. Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken is welkom.

Winkel

Hoeve Biesland heeft ook een biologische boerderijwinkel. Van heel dichtbij kun je hier zien waar en hoe jouw eten gemaakt wordt. De winkel verkoopt vlees en zuivel van eigen runderen en schapen, brood en koek uit de eigen bakkerij, groenten en kruiden uit de moestuin, eieren, honing van de eigen bijen en haardhout uit de Bieslandse bossen.

Boer Jan geeft iedere eerste zaterdag van de maand – van 11:00 tot 12:00 uur – een rondleiding. Bij een kopje koffie of thee kun je hem alles vragen over zijn mooie biodynamische bedrijf.

Boerenlandvogels bij deze boerderij