Navigatie overslaan
Marten Dijkstra / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Marten Dijkstra / Fred van Diem Marten Dijkstra / Fred van Diem

Door Marten Dijkstra
Melkveebedrijf

Marten Dijkstra

Marten Dijkstra is de zesde generatie van de familie Dijkstra die op boerderij De Skâns bij Aldeboarn de koeien melkt. Hij werkt, sinds de omschakeling in 2015 en 2016, biologisch. Zijn vrouw Linda runt er een agrarisch kinderdagverblijf, waar dagelijks twaalf jonge kinderen worden opgevangen. Goed rentmeesterschap is een van hun belangrijkste drijfveren.

Werkgebied

Aldeboarn, Friesland

Marten Dijkstra:

“Ik hoop dat na ons nog vele generaties volgen. Dat is ook een van de redenen dat we zijn omgeschakeld naar de biologische melkveehouderij. Wij zijn slechts tijdelijke rentmeesters op deze grond. Door de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid op ons bedrijf te verbeteren, kunnen onze kinderen en kleinkinderen hier straks verder boeren.”

Marten Dijkstra / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 53

80

Bezoek mijn website

De koeien grazen op ruim vijftig hectare veengrond, beheerd als weidevogelgrond. Marten is daarnaast initiatiefnemer van een aantal innovatieve water- en mestprojecten. Hij denkt daarbij niet in de eerste plaats aan financieel gewin. De mensen worden kritischer, merkt hij. En  dat is hij zelf ook. Daarom wil hij maatschappelijk relevant zijn en waarde toevoegen.

Weidevogels

Met mozaïekbeheer, verhoging van het waterpeil en het inzaaien van kruidenstroken krijgen de weidevogels op Martens land de kans om te nestelen, foerageren en schuilen. Zijn vader begon al  met twintig hectare uitgesteld maaibeheer, maar dat leidde niet tot de gewenste resultaten. Martens areaal is kleiner, maar effectiever. In 2017 telde hij bijna vijftig nesten en een hoog broedsucces.

Experiment

Samen met vijf collega’s participeert Marten in een experiment waarbij boeren aan de knoppen zitten als het gaat om waterbeheer en bemesting. De grotere verantwoordelijkheid voor boeren zal volgens Marten leiden tot een betere bodemvruchtbaarheid en minder vervuiling van de sloot. Een slimme sensortechnologie moet dat gaan bewijzen.

Leider

In 2017 won Marten de Gouden Grutto van Vogelbescherming, de prijs voor de meest natuurvriendelijke boer.

Marten kreeg een Nuffield Scholarship, een internationale studiebeurs voor jonge landbouwers die worden gezien als de toekomstige leiders van de agrarische sector. Voor zijn onderzoek naar kansen voor innovatie bezocht hij zes landen. Hij vindt dat Friesland alle economische innovatiefondsen op een hoop moet gooien en er één geldpot van maken zonder gedoe en hinderlijke regels. De subsidies zijn vaak moeilijk bereikbaar, vindt hij: “Fierstente folle gedoch en te folle regels. Do moatst soms in bedriuw ynhiere om op sa’n fûns yn te skriuwen en bist soms wol in jier fierder foardatst wat hearst. Sa wurket ynnovaasje net.’’

 

Marten is sinds maart 2019 namens de VVD statenlid van de Provinciale Staten.