Navigatie overslaan
Boerderij van Weidevogelboer Willem Courtz / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Boerderij van Weidevogelboer Willem Courtz / Fred van Diem Weidevogelboer Willem Courtz / Fred van Diem

Door Willem Courtz

Willem Courtz

Hij laat zijn koeien graag buiten in de weide grazen, liefst dag en nacht. Maar als de koeien van biologische melkveeboer Willem Courtz binnen staan, staan ze ook als groep samen in de potstal. Op bijna de helft van al zijn land maait hij later – ergens tussen 8 juni en 15 augustus. Dit uiteraard met oog op de weidevogels.

Werkgebied

Rouveen, Overijssel

Willem Courtz:

“Wij hebben veel passie voor de weidevogels en alles wat leeft. We hooien het lange gras en gebruiken dat als strooisel in de potstal. Uit die stal komt veel vaste mest, wat weer goed is voor de weidevogels en het bodemleven.”

Weidevogelboer Willem Courtz / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 47

50

Willem spot grutto, tureluur, wulp, scholekster, graspieper en kievit in zijn gebied. Om de overlevingskans van hun kuikens te vergroten streeft Willem naar een rijke weide met veel bloeiende bloemen en kruiden. Daarin trekt hij op met zijn buren Wicher en Aaltje Hoeve, ook biologische weidevogelboeren. Helaas zitten er veel rovers in het gebied. Dat maakt zijn populatie weidevogels kwetsbaar. De boerenzwaluwen doen het dan beter. Ze vliegen af en aan de stal in, waar zo’n zes nesten zitten.

Andere vogels

Ook andere vogels voelen zich thuis rondom de boerderij van Willem. In de boomgaard voor de stal vinden ze gemakkelijk iets te eten en in de meidoornhaag is volop schuilgelegenheid. Afgelopen jaar nestelde een winterkoninkje in de wilde wingerd achter de stal.

Boerenlandvogels bij deze boerderij