Navigatie overslaan
Wout en Gerrie Boer / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Wout en Gerrie Boer / Fred van Diem Wout en Gerrie Boer / Fred van Diem

Door Wout en Gerrie Boer
Natuurboer

Wout en Gerrie Boer

Giethoorn is het Venetië van het noorden, zeggen ze. Boer Wout en zijn vrouw Gerrie hebben hier een mooie plek. Zij zijn een van de laatste boeren die nog echt de boot gebruiken om hun koeien naar hun wei te brengen, net als vroeger. Tot voor kort organiseerden ze vaartochten en namen ze hun gasten mee naar de bloemrijke velden waar de weidevogels broeden. De weidevogels op het land van Wout en Gerrie hebben het zwaar: vooral de vos gooide roet in het eten.

Werkgebied

Giethoorn OV

Wout en Gerrie Boer:

"We beheren onze veertig hectare natuurlijk. Onze runderen begrazen dit gebied en leveren streekeigen producten. Die verkopen we in onze verbouwde schuur. Verder organiseren we diverse activiteiten, zoals wandelingen, fietstochten en weidevogelexcursies."

Wout en Gerrie Boer / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 40

De vogels

Een tijdlang ging het goed met de weidevogels in het weidevogelgebied Giethoorn en Wanneperveen (229 ha), waar het land van Gerrie en Wout onderdeel van uitmaakt. Het gold als één van de weinige gebieden in Nederland waar de weidevogelgemeenschap nog vrijwel compleet was. Hier leefden soorten als tureluur, grutto, wulp, graspieper, watersnip, zomertaling en slobeend. In de loop van de jaren ging echter het aantal weidevogels achteruit. Dat lag niet aan het beheer, stelden onderzoekers vast. Er was sprake van onder andere hoge waterstanden, rustperiode in het broedseizoen, bemesting met ruige stalmest, openheid en rust. De teruggang van de weidevogelpopulatie was te wijten aan de vos.

Eind jaren negentig werd de vos in dit gebied verjaagd. Dat leidde tot een periode van herstel.  Maar omdat sinds 1 januari 2010 geen gebruik meer mag worden gemaakt van de lichtbak kreeg de vos weer vrij baan. 

Boerenlandvogels bij deze boerderij