Navigatie overslaan
Harmen van der Bij / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Harmen van der Bij / Fred van Diem Harmen van der Bij / Fred van Diem

Door Harmen en Jacob van der Bij
Melkveebedrijf

Harmen en Jacob van der Bij

Werken met de natuur is voor de Friese Harmen en zoon Jacob van der Bij een voorwaarde voor hun succes als boer. Met uitgestelde maaidatum, een hoger waterpeil en een rijkere weide houden ze niet alleen hun koeien gezonder, maar zorgen ze ook voor de weidevogels. Het land wordt er mooier van en ze verdienen een goede boterham.

Werkgebied

Aldeboarn, Friesland

Harmen en Jacob van der Bij:

“Het ophalen van de koeien uit de wei is altijd een mooi moment. Je komt dan altijd weidevogels tegen. Onze koeien lopen namelijk altijd daar waar we later maaien, bij de plasdras. Je hoort en ziet dan grutto, kievit en, tureluur. En de veldleeuwerik zingt altijd het hoogste lied. Ik neem er echt de tijd voor en ben altijd later thuis dan gepland.”

Harmen van der Bij / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 68

110

In de verslagen die Harmen schrijft over zijn weidevogelbeheer lees je hoeveel ballen een boer in de lucht moet houden om én zijn koeien te laten floreren én te zorgen dat er weidevogels uitvliegen aan het einde van het voorjaar. Over de jaren heen blijkt dat de kringloop die hij heeft gekozen voor hem de juiste is. Wie goed zorgt voor de natuur, zorgt voor gezonder koeien en weidevogels.

Predatie

In het gebied van Harmen en Jacob zitten veel muizen. Tijdens een goed muizenjaar telt hij vele jagers, waaronder hermelijn, steenmarter, vos, zwarte kraai, ooievaar, blauwe reiger, grote zilverreiger, bruine kiekendief, buizerd en zeemeeuw. Als het gras langer wordt, laten de muizen zich minder gemakkelijk vangen. De predators pakken dan alles wat ze te pakken kunnen krijgen, ook de weidevogelkuikens.

Harmen: ‘Ik heb met eigen ogen gezien hoe een buizerd, terwijl er een stuk of tien kieviten en grutto`s achter hem aan zaten, een kuiken sloeg en meenam naar zijn nest. Zo ook de zwarte kraai. De tureluurs sloegen alarm, maar ook hij vloog er vandoor met een kuiken.’

Boerenlandvogels bij deze boerderij