Navigatie overslaan
Arie van den Berg / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Arie van den Berg / Fred van Diem Arie van den Berg / Fred van Diem

Door Arie van den Berg
Bio-melkveebedrijf

Arie van den Berg

Hoeve Ackerdijk is een biologische veehouderij in de prachtige polder tussen Rotterdam en Delft. Dichtbij de boerderij ligt het weiland, dat Arie van den Berg op een verantwoorde manier beheert. Met zijn idealistische visie en passie voor het vak en de natuur combineert hij de melkveehouderij met duurzaam natuurbeheer en innovatief ondernemen.

Werkgebied

Schipluiden, Zuid-Holland

Arie van den Berg:

“Terwijl ik de koeien haal om ze te melken, of de polder inloop om de schapen te tellen, zie je en hoor je de vogels druk bezig zijn. Natuur naast de stad. Ik hoop dan ook dat mijn opvolger – mijn zoon - deze aanpak blijft voortzetten, zodat onze polder een levendige polder voor vogels blijft.”

Arie van den Berg / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 68

60

Bezoek mijn website

Arie van den Berg heeft een veestapel met soorten als Montbeliarde, zuivere Maas, Rijn en IJssel (MRIJ) koeien en Blaarkoppen. Zijn biologische melk wordt opgehaald door Friesland Campina. Maar Hoeve Ackerdijk is niet alleen een melkveehouderij. Met hun boerderij willen Arie en zijn vrouw Petra graag inspireren en helpen om de maatschappij en stad meer bij het platteland te betrekken.

Kinderen

Arie en Petra ontvangen geregeld schoolkinderen. Ze kunnen hier buitenspelen, knuffelen met lammetjes en meer over de dieren en de natuur leren. Ook als groep kun je bij Hoeve Ackerdijk terecht voor een rondleiding. Sinds de zomer van 2016 huisvest de boerderij ook een Agrarisch Kinderdagverblijf.

Mozaïek

Arie’s koeien lopen op kwetsbare veengrond en klei op veen. Hij maait niet alles in een keer helemaal kort omdat er dan voor weidevogels geen beschutting meer is. In plaats daarvan maait hij telkens zo’n negen hectare per week. Dan rijdt hij langzaam door het veld zodat hij kan zien wat er rondloopt. Hij behoudt zo ook het mozaïek van het geweide (door koeien leeg gegeten), gemaaide en het ongemaaide grasland. Het resultaat is een groot aantal nesten, en een succesvol broedseizoen.

Weidevogels

Aan de andere kant van de A13 ligt het natuurgebied de Ackerdijkse plassen van Natuurmonumenten. Daar is het beleid gericht op weidevogels. Mede daardoor blijft ook het aantal weidevogels op de boerderij van Arie van den Berg constant. Tot ongeveer half mei zet hij een plasdrasgebied van een halve hectare onder water, met dank aan een pomp op zonne-energie. Daarnaast zet hij het peil op vijftien hectare erg hoog zodat veel greppels vollopen. Dit werkt goed, de vogels kunnen volop foerageren.

Boerenlandvogels bij deze boerderij