Navigatie overslaan
Petra Beerda / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Petra Beerda / Fred van Diem Petra Beerda / Fred van Diem

Door Petra Beerda
Biologisch zoogkoeienbedrijf

Petra Beerda

Petra Beerda uit IJlst was vroeger veearts. Nu fokt ze het Fries Roodbonte ras op boerderij Rispens State en is ze ambassadeur van dit ras. Deze authentieke Friese koe wordt met uitsterven bedreigd. Jammer, want de roodbonten vormen een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Friesland én Nederland. Petra zorgt dus voor het behoud van cultuurhistorie, dierenwelzijn en het terugbrengen van variëteit in de Nederlandse veestapel.

Werkgebied

IJlst, Friesland

Petra Beerda:

“De Fries Roodbont-koe is een dubbeldoel-koe met een goede melk- én vleesproductie. Ze gedijen op louter gras en zijn schitterende dieren. Er komt een tijd dat de sector kiest voor een extensievere, duurzame rundveehouderij. Fries Roodbont past daar uitstekend bij.”

Petra Beerda / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 45

25

Petra Beerda houdt haar koeien als een kudde. Als ze binnen staan, staan ze ook samen, in een potstal. De stierkalveren worden gecastreerd zodat ze bij hun moeders in de kudde kunnen blijven. Vier tot vijf keer per jaar wordt een aantal ossen geslacht. Het vlees gaat naar vaste restaurants in de omgeving en particulieren.

Bijna uitgestorven

Nederland telt op dit moment nog maar zo’n kleine vijfhonderd Friese Roodbont-runderen. De soort wordt dus bedreigd. Tegenwoordig geldt voor zeldzame rassen als deze een uitzonderingspositie in de fosfaatregeling. Maar voor zo’n honderd Friese Roodbont-koeien kwam die regeling te laat.

Plasdras

Petra legde, met hulp van Vogelbescherming Nederland, een plasdras aan in haar gebied. Meteen zag ze de aantrekkingskracht van de grutto’s die in het voorjaar arriveerden. Midden in de plas legde ze ook een schelpeneilandje aan, voor de kluut. Petra: “Het idee haalde ik uit het jaarverslag van de Stichting Skalsumer, Koe en Natuur. Daarin vertellen Hessel Agema en zijn geestverwanten over de aanleg van en de ervaringen met een schelpeneiland voor de kluten. Vanaf 2016 zien we regelmatig kluten in onze plasdras.”

Boerenlandvogels bij deze boerderij

Gerelateerde projecten