Navigatie overslaan
Markus en Marian Bakker / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Markus en Marian Bakker / Fred van Diem Markus en Marian Bakker / Fred van Diem

Door Markus en Marian Bakker
Boerenlandvogelboer

Markus en Marian Bakker

Wij hebben een jongvee-opfokbedrijf en boeren op de gangbare manier. Ons bedrijf heet LUXEMBURG en ligt in het Groningse Oldekerk.

Werkgebied

Oldekerk

Markus en Marian Bakker:

Vroeger door onze ouders werd er ook aan weidevogelbeheer gedaan. Het beheer bij ons is nu nog intensiever voor de weidevogels. Wij merken wel dat de balans in de natuur weg is, wat het beheer lastiger maakt voor de weidevogels. Ook de Nederlandse en Europese regelgeving houdt vaak geen rekening met de natuur. Wat wel heel positief is dat er door heel Nederland zoveel plasdrassen aangelegd zijn. Dit was 15 jaar geleden niet voor te stellen.

Markus en Marian Bakker / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 47

180

1

9

Voor vier melkveehouders verzorgen wij het jongvee, van twee weken oud tot vlak voor het afkalven. Het aantal wisselt tussen de 150 en 180 dieren. Hiernaast hebben we nog tien fokschapen en een paard.
Rond de boerderij ligt zo’n 42 hectare grasland. Op 4 km afstand ligt 5 hectare grond van Staatsbosbeheer; dat pachten we en gebruiken we voor de beweiding.
De eerste tien maanden lopen de runderen op stro, dit levert veel vaste mest op wat goed van pas komt voor de weidevogels.

Twee derde van ons eigen land ligt onder zwaar beheer. Er zijn twee plasdrassen van in totaal 3 hectare. Het eerste plasdras is al in 2005 aangelegd, de andere in 2016. Deze laatste heeft allemaal eilandjes. Verder is er 18 hectare kruidenrijk grasland en 6 meter kruidenrijke rand beheer. Op 9 hectare wordt extensief geweid. Daarnaast wordt op ruim 30 hectare het waterpeil in de sloten verhoogd met ruim 40 cm à 50 cm.

Er waren zeker honderd broedparen te vinden op ons land de laatste jaren, van onder andere grutto, kievit, scholekster, slobeend en zomertaling.

Boerenlandvogels bij deze boerderij