Navigatie overslaan
Jelte Bakker / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Jelte Bakker / Fred van Diem Jelte Bakker / Fred van Diem

Door Jelte Bakker
Melkveebedrijf

Jelte Bakker

Jelte Bakker uit Ginnum kreeg de passie voor weidevogels mee van zijn ouders en draagt deze weer over op dochter Wieke Marije, die bij hem in de maatschap zit. Hij kan niet al zijn weilanden inzetten voor de vogels, maar hanteert op een groot deel van zijn gebied toch een uitgestelde maaidatum. Ook al brengt dit minder op.

Werkgebied

Ginnum FR

Jelte Bakker:

“Als ik louter koeien zou melken, vond ik het vak te saai. Daarom staat bij ons opbrengstmaximalisatie niet op de eerste plaats. Bij ons staat weidevogelbeheer centraal. Ik heb liever vijftig gruttonesten op honderd hectare dan vijftien ton droge stof per hectare. Dus zorgen we ervoor dat er gras overblijft voor de vogels. Ik kan me het leven als boer niet voorstellen zonder weidevogels.”

Jelte Bakker / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 115

170

50

150

Van de 85 hectare die Jelte bezit, heeft 36 hectare legselbeheer en zestien hectare een uitgestelde maaidatum. Tien hectare is maisland. Daarnaast pacht de familie dertig hectare natuurland van It Fryske Gea. De koeien mogen in de wei en leveren jaarlijks zo’n 300 ton vaste mest.

Weidevogelboer

Jelte heeft altijd aan weidevogelbeheer gedaan. Sinds 1998 kon hij beheersovereenkomsten afsluiten en kreeg hij geld voor wat hij altijd al deed. Maar het weidevogelbeheer is sindsdien wel intensiever geworden, aldus Jelte: “Vroeger maaide je om de nesten heen, maar daar kom je er nu niet meer mee. Het is nu een totaalplaatje met plasdras en vaste mest.”

Predatie

Predatiebeheer wordt ook steeds belangrijker. Om een beeld te krijgen van de rovers in zijn land, plaatste Jelte nachtcamera’s op strategische plaatsen. Hij spotte onder meer een steenmarter, maar zag ook een kat een nest leegroven. Ook ratten bleken de nesten te kunnen vinden.

Jelte: “Vroeger zaten op alle percelen weidevogels, maar nu zitten ze geconcentreerd op enkele percelen - steeds meer gegroepeerd in clusters. Daarmee kunnen ze samen de roofvogels verjagen, maar vormen ze tegelijkertijd een gemakkelijke prooi voor de predatoren. Je zou er eigenlijk een muur omheen moeten zetten.”

Genieten

Volgens Jelte hoeft hij niet biologisch te boeren, want dat is geen voorwaarde voor een goed weidevogelbeheer, evenmin als extensief boeren. Als gangbare boer heeft hij zijn hele bedrijfsvoering op de vogels afgestemd. En daar geniet hij van. Om zijn passie te delen, nodigt hij geregeld basisscholen uit en geeft hij gastlessen aan het Nordwin College.

Jelte: “We zien natuurbeheer als een kans en laten de maatschappij zien dat we goed op de vogels passen. Maar een gezonde bedrijfsvoering is net zo belangrijk. Het is een voortdurende afweging tussen dierenwelzijn, milieu en bedrijfskosten.”

Boerenlandvogels bij deze boerderij