Navigatie overslaan
Wulp / Shutterstock Alle berichten

Wie is de wulp?

Geplaatst op 12 maart 2019

Hij is nog niet zo bekend als de roodborst: de wulp. Daar moet maar eens verandering in komen, want deze vriendelijke kromsnavel is het meer dan waard. En waarom is die snavel krom?!

Eén van onze grootste steltlopers, met de langste snavel, die wel 20 jaar oud wordt: de wulp. Jammer genoeg zit ie ernstig in de achteruit en staat voor het eerst op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Om deze vriendelijke kromsnavel beter te leren kennen en beter te beschermen, is 2019 uitgeroepen tot Jaar van de Wulp.

Wulp en ooievaar / Shutterstock Onze grootste steltloper, dat is goed te zien in vergelijk met de ooievaars. Wulp en ooievaar / Shutterstock

Heerlijk herkenbaar

Voor een niet-tuinvogel is de wulp zo heerlijk herkenbaar. Lekker groot staan ze op een graslandje en laten zich uitgebreid bekijken. Helemaal opgetogen gaat u daarna verder. De wulp heeft als enige zo’n rare snavel - lang en krom met de punt naar beneden - dus er is geen verwarring mogelijk met welke soort dan ook. (Behalve de regenwulp, maar dat is tenslotte ook een wulp.)

Kromme snavel Kromme snavel: worm kan loodrecht omhoog.

Bron: Why do curlews Numenius have decurved bills?

Kromme snavel
Rechte snavel Rechte snavel: worm loodrecht omhoog hijsen gaat moeilijk Rechte snavel

Waarom is die snavel krom?

Waarom hebben wulpen zo’n snavel? Een redelijke vraag. Een voordeel is dat de wulp zijn snavel ver voor zich uit de grond in kan steken, voordat de wormen zijn voetstappen horen. Verder kan zijn snavel de ondergrondse wormengangetjes goed volgen en kan hij ’s winters nog steeds bij de wormen als ze diep de grond in kruipen. Ook handig is dat die kromme snavel lange wormen beter loodrecht de grond uit kan hijsen, zodat ze niet breken en dus een groter hapje zijn.

Wulp / Koos Dansen De wulp eet ook schelpdieren en krabbetjes, hoe groter, hoe beter Wulp / Koos Dansen

Slijkgapers en zeeduizendpoten

Nou eet de wulp niet alleen wormen, maar ook insecten en ‘s winters langs de kust schelpdieren en krabbetjes. Hoe groter hoe beter. En ook daar komt die snavel van pas, want daarmee kan hij diep ingegraven prooien pakken, zoals zeeduizendpoten, strandgapers en platte slijkgapers.

Waarom zijn dan niet alle snavels krom?

Als dat zo handig is, waarom hebben dan niet meer vogels lange kromme snavels? Omdat het ook nadelen heeft. Zo’n snavel is bijvoorbeeld breekbaar door de lengte en vorm en daarom van binnen verdikt. Gevolg is dat een wulpentong niet lang is, want dat past niet. Om te eten moet de wulp dus zijn snavel uit de grond halen en de prooi achterin zijn keel smijten. Dat is minder efficiënt dan de prooi met je tong naar binnen werken terwijl je snavel nog in de grond steekt.

Bij de specifieke levenswijze van de wulp wegen de voordelen op tegen de nadelen. Bij andere vogels blijkbaar niet.

Wulp / Shutterstock Een snavel die krom is en lijkt op een sikkelmaan: inspiratie voor de naam van deze vriendelijke vogel. Wulp / Shutterstock

Genaamd naar zijn snavel

Die snavelvorm is zo specifiek, dat de wulp er waarschijnlijk zelfs zijn naam aan dankt. Zijn wetenschappelijke naam Numeniini betekent in het Grieks zoiets als ‘sikkelmaan’ (als we nog maar een klein streepje maan zien). En een sikkelmaan heeft dezelfde vorm als de snavel van de wulp. En de Nederlandse naam ‘wulp’ zou van het oud-Germaanse ‘hwelfan’ (krommen) afstammen en dus weer naar zijn snavel te verwijzen.

Wulp /  Adri de Groot Vogeldagboek.nl Ziet u een groep wulpen? Kom dan niet te dichtbij, want verstoren, dat willen we nu net níet. Wulp / Adri de Groot Vogeldagboek.nl

Wilt u een wulp zien?

Wilt u een wulp zien? In de winter kunt u ze bijna niet missen in het Waddengebied en in de Delta. Als ze broeden vindt u ze vooral in Oost- en Noord-Nederland op het boerenland, maar ook wel op de Waddeneilanden. Als ze recent ergens zijn gezien, staat dat meteen op het verspreidingskaartje in de digitale vogelgids. Kijk dus even voor u op pad gaat, dan kunt u gericht zoeken.

Ziet u een groep, of een paartje in de broedtijd? Kom dan niet te dichtbij, gebruik uw verrekijker en houd de hond aan de lijn, want ze zijn gevoelig voor verstoring. En verstoren, dat willen we nu net niet.

Geef voor vogels

Vogels zijn er altijd en bijna overal. Ze bezorgen ons plezier en blijven ons verwonderen. Toch is de aanwezigheid van vogels niet vanzelfsprekend. Veel vogels hebben het moeilijk of dreigen zelfs uit ons land te verdwijnen. Help ook mee.

Doneer nu

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?