Navigatie overslaan
Wulp / Shutterstock Alle berichten

2019: Jaar van de Wulp

Geplaatst op 24 november 2018

‘De wulp kijkt naar zijn gulp’: een bekend ezelsbruggetje om de wulp aan zijn kromme, naar beneden gebogen snavel te kunnen herkennen. Het is de grootste steltlopersoort en geliefd om zijn prachtige, jodelende baltszang. Dat is al reden genoeg om de wulp uit te roepen tot soort van het jaar 2019, maar prangender reden is dat ie op de Rode Lijst staat.
Logo Jaar van de Wulp Logo Jaar van de Wulp

Zomerse en winterse wulpen

Zo’n 4.300 paar wulpen broedt jaarlijks in ons land, in open graslanden en akkers, heide, hoogveen en open duingebied. Onze broedvogels vertrekken na het broedseizoen naar zuidwest-Europa en Engeland. Ze worden tussen juli en april afgelost door grote aantallen afkomstig uit een gebied tot ver in Rusland: in het najaar stromen met name de kustgebieden vol met overwinterende wulpen. In de winter zijn er soms wel 200.000 kromsnavels te tellen in Nederland! 25-50% van de wereldpopulatie maakt op enig moment van Nederland gebruik.

Tellen om meer te weten

De wulp, met zijn mysterieuze roep, heeft nog veel geheimen voor ons. In dit Jaar van de Wulp organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland extra tellingen om meer zicht te krijgen op bijvoorbeeld de verspreiding van de wulp en de belangrijke plekken waar wulpen in grote groepen overnachten. Tegelijkertijd worden gegevens van de afgelopen decennia geanalyseerd om een overzicht te krijgen van hoe de populatie zich heeft ontwikkeld en welke factoren daarop van invloed zijn. Zodat we straks beter weten hoe we de wulp kunnen beschermen.
Wilt u meer weten over de tellingen, kijk op www.jaarvandewulp.nl.

Wat doet Vogelbescherming voor de wulp?

  • Vogelbescherming wil kansen voor wulpen die in agrarisch gebied broeden verbeteren door intensieve weilanden om te vormen tot extensieve, natte en kruidenrijke graslanden. Dit willen we doen op een aantal Waddeneilanden, naar voorbeeld van PolderPracht Terschelling.
  • Herstellen van de oorspronkelijke slenken op de eilanden langs de Waddenkust zodat meer broedgebied ontstaat. Hier kan behalve kluut en scholekster ook wulp van profiteren.
  • Voor wulpen die in het Waddengebied overwinteren is het van belang dat er behalve voldoende voedsel, ook rustplaatsen zijn in de buurt van die voedselrijke plekken. In 2019 wordt een onderzoek gedaan om uit te zoeken of er goede voedselplekken in het Waddengebied onderbenut blijven doordat rustplaatsen ontbreken, ofwel niet gebruikt kunnen worden doordat er teveel verstoring is.

Wat kunt u doen?

Wulpen rusten tijdens hoog water op hooggelegen zandplaten en op kwelders en weilanden dicht bij de kust, zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen (hvp’s). Op momenten dat er veel vogels zitten, is het belangrijk om veel afstand te houden en de hond aan de lijn te houden, want wulpen zijn heel gevoelig voor verstoring. Ze vliegen al snel op als je een groep te dicht nadert. Houd dus voldoende afstand en bekijk ze door je verrekijker.

Wulp / Jelle de Jong Wulp / Jelle de Jong

Weetjes over de wulp

  • De groep waartoe de wulp behoort, de Numeniini, behoort tot de meest bedreigde vogels van onze planeet. Twee soorten wulpen zijn waarschijnlijk al uitgestorven: de dunbekwulp en de eskimowulp. Ook grutto’s behoren tot deze groep.
  • Wulpen kunnen Frankrijk beter overslaan. Aan de Atlantische kust van Frankrijk mag nog steeds geschoten worden op wulpen! Daar zitten ze vaak tijdens de trek of ze overwinteren er zelfs. Al direct over de grens met België staan er lokvogels op het strand om de wulpen binnen schootsafstand te krijgen. Vogelbescherming steunt de Franse BirdLife Partner in de strijd tegen de jacht.
  • Wulpenmannen zijn goede vaders. Man en vrouw wisselen elkaar af op het nest; tijdens die twee tot drie uur durende ‘dienst’ gaat degene die niet aan de beurt is op zoek naar voedsel. Als de kuikens zijn uitgekomen laat het vrouwtje het grootbrengen aan het mannetje over.

In het spoor van de wulp

Om aandacht te vragen voor de problemen van de wulp, liep de Britse schrijfster Mary Colwell maar liefst 750 kilometer van het westen van Ierland, naar het oosten van Engeland. Onderweg deed ze broedplaatsen aan, sprak ze met onderzoekers en beschermers en verkende ze ook de rol van de wulp in de literatuur en de mystiek. Het verslag van deze pelgrimage legde ze begin 2018 vast in het boek Curlew Moon. Het boek is verkrijgbaar in de winkel van Vogelbescherming.

Geef voor vogels

Vogels zijn er altijd en bijna overal. Ze bezorgen ons plezier en blijven ons verwonderen. Toch is de aanwezigheid van vogels niet vanzelfsprekend. Veel vogels hebben het moeilijk of dreigen zelfs uit ons land te verdwijnen. Help ook mee.

Doneer nu

Nieuws over boerenlandvogels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over weide- en akkervogels en schrijf je in voor onze gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief