Navigatie overslaan
Grutto / Jelle Verheij - Fotogalerij Alle berichten
Grutto / Jelle Verheij - Fotogalerij

Door Fred Wouters
Directeur Vogelbescherming

Weidevogels een handje helpen

Geplaatst op 23 september 2019

Vogels beschermen is een zaak van iedereen. Daarom werkt Vogelbescherming met veel partijen samen. Directeur Fred Wouters interviewt partners van Vogelbescherming. Deze keer: Wes Korrel, weidevogelboer in hart en nieren.
Wes Korrel / Fred van Diem Wes Korrel / Fred van Diem

Wes, hoe is jouw liefde voor weidevogels ontstaan?

“Toen ik nog maar één jaar boer was, was ik het land aan het rollen. Achter me zag ik een geel plekje en ik dacht: ‘Verrek daar liggen eieren!’ Toen realiseerde ik me wat er op ons land zat. Mijn vader die ook boer was, hoorde ik nooit over weidevogels. Die zaten er gewoon en hadden alle ruimte. In juni werd het gras gemaaid en gehooid, dus die vogels konden hun gang gaan. Beetje bij beetje ben ik me er steeds meer voor gaan interesseren en zag ik de waarde ervan in.”

Mensen zien boeren en natuur vaak als een tegenstelling. Jij probeert dat te overbruggen.

“Ik vind dat het er gewoon bij hoort, die vogels moet je soms een handje helpen. Dat doe ik in Amstelland samen met een aantal boeren die er ook zo over denken. Zo’n twintig jaar geleden hebben we toen een agrarische natuurvereniging opgericht.”

Kievit / Elwin van der Kolk Kievit / Elwin van der Kolk

Wat is het geheim van het succes van Amstelland voor de weidevogels?

“We hebben een grote polder, zonder wegen en zonder bomen, maar met veel water en kruidenrijke weilanden. En veelal extensieve bedrijven van boeren die zich ervoor inspannen.”

Wat is je grootste angst voor de toekomst van Amstelland?

“Dat er geen boeren meer zullen zijn die extensief willen werken. Mijn kinderen willen geen boer meer worden, maar ik heb Kasper van Beek gevonden, een jonge knul die graag zo wil werken als ik. Ik denk dat eigenlijk veel meer jongens en meisjes dat zouden willen, maar dan moet het verdienmodel wel veranderen in de sector. Jonge mensen zeggen nu al te vaak dat ze niet hun hele leven voor de bank willen werken.”

Hoe kunnen particulieren iets doen voor Boeren van Amstel?

(lachend) “Ónze melk drinken natuurlijk! Maar er zijn ook mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.”

De Boeren van Amstel presenteren hun melk op de Dam.  De Boeren van Amstel presenteren hun melk op de Dam.

Wes Korrel is een biologisch werkende melkveehouder in polder de Ronde Hoep, gelegen in Amstelland, vlakbij Amsterdam. Hij heeft 65 hectare grond en 85 stuks melkvee. Dit jaar won hij de Gouden Grutto, een prijs van Vogelbescherming voor boeren en ondernemers die zich verdienstelijk maken voor weidevogels.
Fred: “Wes is een zeer actieve weidevogelboer. Hij is iemand die verder kijkt dan zijn eigen bedrijf. Zo houdt hij via verschillende bestuursfuncties het behoud van de weidevogels voortdurend op de agenda. Wes is ook betrokken bij de totstandkoming van ‘Boeren van Amstel’. Zo was hij een drijvende kracht achter de kleine melkfabriek van Boeren van Amstel, waarmee ze hun weidevogelvriendelijke zuivel op de markt kunnen brengen. Een fantastisch project.”

Meer weten

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer