Navigatie overslaan
Grote zilverreiger / Jelle de Jong Alle berichten
Grote zilverreiger / Jelle de Jong Ellis Samsom

Door Ellis Samsom
Medewerker Vogelbescherming

“Vogels zijn de graadmeters van onze omgang met de natuur”

Geplaatst op 6 mei 2021

Leden van Vogelbescherming kunnen dit voorjaar van 22 april tot 15 mei hun vertegenwoordiger in de Ledenraad kiezen. We vroegen huidige Ledenraadsleden waarom zij zich op deze manier inzetten voor Vogelbescherming en waarom uw stem belangrijk is. Deze keer: Niels Gilissen.

Stem voor de nieuwe Ledenraad

Elke lente kunnen de leden van Vogelbescherming hun vertegenwoordigers kiezen voor de Ledenraad. Herkiesbare leden kunnen herkozen worden en nieuwe leden gekozen.
Bent u lid? Dan kunt u hier stemmen. Met uw stem geeft u de Ledenraad mandaat om u te vertegenwoordigen.

Niels Gilissen Niels Gilissen

Niels Gilissen

Leeftijd: 49 jaar

In Ledenraad sinds: 2017, nu herkiesbaar

Beroep: ecoloog bij Natuurmonumenten

Waarom zet jij je in voor de bescherming vogels?

“Vogels geven letterlijk en figuurlijk kleur aan het leven. Ze vormen voor mij een dagelijkse verbinding met de natuur, er is geen dag dat ik niet even naar vogels kijk en er van geniet. Tegelijk is die alomtegenwoordigheid van vogels een prachtig gegeven, waarmee we zichtbaar kunnen maken hoe het met onze aarde gaat. Vogels zijn de graadmeters van onze omgang met de natuur, de kanarie in de kolenmijn. Die intrinsieke en ecologische waarde maken het voor mij vanzelfsprekend om vogels en hun leefomgeving te beschermen. Daar zet ik me graag voor in.”

Wat is jouw mooiste vogelervaring?

“Daar heb ik er veel van. Ik ben jong begonnen en bezocht vaak het Brabantse gebied de Kampina. Eind jaren tachtig was de grote zilverreiger nog een zeldzaamheid in Nederland en ik was dan ook verheugd toen ik hoorde dat er twee waren gesignaleerd op de Kampina. Ik heb dagenlang doorgebracht in de nabijheid van deze prachtige vogels en heb een studie gemaakt hoe vaak ze een prooi vingen in de vennen. Wie had toen kunnen denken dat ze zo algemeen zouden worden?”

Wat spreekt jou aan in de Ledenraad van Vogelbescherming?

“Het is belangrijk dat een ledenorganisatie met zoveel leden een structuur heeft die ervoor zorgt dat die leden vertegenwoordigd zijn bij besluiten over de koers en strategie. Geluiden uit de achterban en uit de maatschappij moeten gehoord worden, dat is waar de Ledenraad voor staat. Het spreekt mij zeer aan dat de Ledenraad bestaat uit gedreven vrijwilligers van allerlei pluimage en tegelijk zeer professioneel werkt: constructief meedenkend waar mogelijk en kritisch signalerend waar nodig.”

Waarom zouden leden volgens jou moeten stemmen voor kandidaten voor de Ledenraad?

"Als ik als Vogelbescherming-lid kijk naar de verkiezingen voor de Ledenraad, dan is het voor mij een vanzelfsprekendheid om mijn democratisch recht te gebruiken en te stemmen op mijn favoriete kandidaat. Op die manier kan je als lid de samenstelling van de Ledenraad beïnvloeden. En hoe meer leden hun stem uitbrengen, hoe meer wij ons gesteund voelen en hoe groter ons mandaat. Ik ben sinds 2020 voorzitter van de commissie Communicatie. Dat doe ik met veel plezier. Mijn taak is om de commissieleden optimaal de ruimte te geven hun expertise in te zetten voor de Ledenraad. Samen met de andere leden van de commissie wil ik me de komende vier jaar graag blijven inzetten om Vogelbescherming te helpen de beste keuzes te maken, in het bijzonder als het gaat om haar communicatiestrategie. Dus namens alle kandidaten roep ik u op: Ga stemmen"

Onze missie

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Bekijk hier onze missie en visie

Vogels kijken: spanning én ontspanning

Buiten zijn en genieten van je omgeving, de schoonheid van vogels en het bijzondere van hun gedrag gecombineerd met onverwachte natuurmomenten en de vraag of het lukt om een favoriete soort te ontdekken.

Lees meer