Navigatie overslaan
Gekraagde roodstaart / Shutterstock Alle berichten
Gekraagde roodstaart / Shutterstock Gert Ottens

Door Gert Ottens
Medewerker Vogelbescherming

Zwarte roodstaart vs. gekraagde roodstaart

Geplaatst op 2 april 2024

In het voorjaar keren de twee roodstaarten die ons land rijk is terug uit hun winterverblijven. De zwarte roodstaart is mogelijk niet heel ver weggeweest, de gekraagde heeft er een hele reis opzitten vanuit de Afrikaanse Sahel. Beide soorten zingen nu en de mannetjes laten zich vaak goed zien. Tijd om ze – en de meer gelijkende vrouwtjes – eens nader voor te stellen.

'Onze' roodstaarten hebben ieder hun eigen biotoopvoorkeur. De zwarte roodstaart is hier als voormalig bergbewoner vrijwel gebonden aan menselijke bebouwing. Dat kan een boerderij zijn, maar ook flats, een industrieterrein of het stadscentrum. Zingen doen de mannetjes vaak vanaf een dakrand, schoorsteen of ander opvallend uitsteeksel. Gekraagde roodstaarten zijn dan weer vogels van halfopen cultuur- en natuurlandschappen, van boomwallen tot boomheide, en van moerasbos tot de duinen. Hier zingen de mannetjes vanaf uitstekende takken, kale bomen etc. Alhoewel gekraagde roodstaarten in grote delen van westelijk Nederland ontbreken, zijn ze bij ons toch een stuk algemener dan de zwarte roodstaarten.

Zwarte roodstaart / AGAMI Daniele Occhiato De zwarte roodstaart is te herkennen aan zijn donkergrijze borst en witte vleugelvlek. Zwarte roodstaart / AGAMI Daniele Occhiato
Gekraagde roodstaart / AGAMI Han Bouwmeester De gekraagde roodstaart is te herkennen aan zijn roodoranje borst en witte voorhoofd. Gekraagde roodstaart / AGAMI Han Bouwmeester

Monochroom vs. kleurrijk

Je kan beide soorten natuurlijk onderscheiden van andere zangvogels door hun staart die meer oranje is dan rood en hun zwarte keel en een grijze kruin en rug. Een mannetje zwarte roodstaart is daarbij verder nagenoeg antraciet. Enige opvallende kenmerk is een grote witte vleugelvlek. Afgezien van de staart is het een vrij monochroom gekleurde vogel. Bij de gekraagde roodstaart is het de prachtige oranjerode kleur van borst en buik die voor afwisseling zorgt – en dat is meteen hét onderscheidende kenmerk ten opzichte van de zwarte roodstaart.

Knarsend en piepend

En alhoewel de zang verraadt dat de twee soorten verwant zijn, kun je ze daarmee ook goed uit elkaar te houden. De zwarte roodstaart laat eerst een rinkelende toonladder horen, gevolgd door een soort vreemd geknars en sluit dan af met een paar fluittonen. Bij ‘neef’ gekraagde roodstaart kán de zang gevarieerder zijn, maar dat verschilt per individu. Meestal begint de zang met een enigszins knarsende strofe en eindigt die met een snelle serie fluittonen in wisselende toonhoogte. Sommige mannetjes maken vooral van dat laatste stukje een hoop werk.

Mannetjes vs. vrouwtjes

Waar de mannen goed te onderscheiden zijn, zijn het de vrouwtjes die sterk op elkaar (kunnen) lijken. Vrouwtjes zwarte roodstaart zijn vrijwel geheel effen koudgrijs. Vrouwtjes gekraagde zijn eerder warm lichtbruin met lichte keel en onderdelen.

Vrouwtje zwarte roodstaart / AGAMI Saverio Gatto Vrouwtjes zwarte roodstaart zijn vrijwel geheel effen koudgrijs. Vrouwtje zwarte roodstaart / AGAMI Saverio Gatto
Vrouwtje gekraagde roodstaart / AGAMI Saverio Gatto Vrouwtjes gekraagde zijn eerder warm lichtbruin met lichte keel en onderdelen. Vrouwtje gekraagde roodstaart / AGAMI Saverio Gatto

Gratis vogelherkenningscursus

Vogelbescherming biedt voor beginnende vogelliefhebbers gratis online herkenningscursussen aan. Kijk op vogelbescherming.nl/cursus

Online vogelgids

Ontdek meer dan driehonderd vogelsoorten in één online vogelgids met: vogelgeluiden, tekeningen, foto's, vogelaantallen en meer. In de online vogelgids van Vogelbescherming vind je vogels die in Nederland voorkomen.  

naar de vogelgids

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer