Navigatie overslaan
Visdief / Jelle de Jong Alle berichten

Studio Meer IJsselmeer

Geplaatst op 27 januari 2021

Samen met de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk* organiseerde Vogelbescherming Nederland Studio Meer IJsselmeer. In drie webinars (online bijeenkomsten) gingen we met experts in gesprek over het IJsselmeergebied waar de komende jaren veel staat te gebeuren. De webinars vonden in februari en maart 2021 plaats. Benieuwd naar hoe we samen het Blauwe Hart van Nederland de aandacht willen geven die het verdient? Lees dan snel verder kijk de bijeenkomsten terug.

In het IJsselmeergebied vinden grote natuurherstelprojecten plaats, zoals de Wieringerhoek en de Vismigratierivier. Tegelijkertijd spelen er veel maatschappelijke opgaven. Hoe gaat dit samen? En, hoe kunnen we het IJsselmeergebied als grootste zoetwatermeer van West-Europa én cruciale plek op de Oost-Atlantische vogeltrekroute samen tot volle wasdom brengen?

In drie webinars gingen we het gesprek aan met echte IJsselmeer experts. Deelnemers konden via de chat vragen stellen en hun mening geven. De sprekers wisselden we af met korte vlogs van Camilla Dreef (onderzoeker en ambassadeur Vogelbescherming Nederland) en Marco Kraal (visexpert Sportvisserij Nederland) die een aantal kenmerkende vogels en vissen uitlichtten. We sloten af met een leuke quiz en er was een sneltekenaar aanwezig die een creatieve samenvatting van de webinars maakte.

foto Janny Bosman

Webinar 1: 15 februari

Wat is er aan de hand met het IJsselmeergebied? 

  • Harm van der Geest, ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam geeft uitleg over het ecosysteem. Wat is er aan de hand met het nog relatief jonge zoetwatermeer ecosysteem en hoe waardevol is het gebied: wat gaat goed, wat kan beter?
  • Chris Bakker, adjunct-directeur bij It Fryske Gea, gaat meer praktisch in op wat er nodig is voor de natuur. Hoe kunnen we met voor- en achteroevers binnen de randvoorwaarden van waterveiligheid en zoetwatervoorziening toch aan het nodige natuurherstel werken?

Webinar 2: Donderdag 4 maart

Wat is er nodig om het IJsselmeergebied tot volle wasdom te brengen?

  • Rosalie Heins, adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat, geeft een toelichting over wat er gebeurt aan ecologisch herstel in het IJsselmeergebied vanuit de Programmatische Aanpak Grotere Wateren. Welke kansen ziet zij en hoe verzilveren we die?
  • Piet Verdonschot, onderzoeker aquatische ecologie aan de universiteiten Wageningen en Amsterdam, reflecteert: Wat is er nodig om de potentie van het IJsselmeergebied tot volle ontwikkeling te brengen?

Webinar 3: Woensdag 17 maart

Hoe kunnen we natuurherstel en andere opgaven met elkaar combineren?

  • Leo Bruinzeel, ecoloog bij Vogelbescherming Nederland, deelt welke kansen hij ziet om de natuuropgaven te vervlechten met andere maatschappelijke opgaven. Wat is het wenkend perspectief?
  • Laat u verrassen en inspireren aan de hand van een aantal spraakmakende pitches!
Visueel verslag Studio Meer IJsselmeer 3 Het visuele verslag Visueel verslag Studio Meer IJsselmeer 3

*Studio Meer IJsselmeer is een initiatief van Vogelbescherming Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. In de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk bundelen It Fryske Gea, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Het Flevo Landschap, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en Vogelbescherming Nederland de krachten voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied. Studio Meer IJsselmeer komt tot stand dankzij een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Vogelrijke fietsroutes

Vogelbescherming heeft in samenwerking met natuurorganisaties en fietsnetwerk.nl vogelrijke fietsroutes ontwikkeld. Fiets langs vogelrijke akkers, door weidevogelgebieden of doe een rondje IJsselmeer!

Bekijk fietsroutes

Help mee vogels beschermen

Vogels zijn er overal en altijd: alledaags en fascinerend, spannend en ontroerend tegelijk. Wij kunnen ons een wereld zonder vogels niet voorstellen. Help mee vogels beschermen en ontvang ook nog eens ons magazine Vogels.

Word lid