Navigatie overslaan
Nonnetje / Shutterstock Alle berichten

Ontdek de vogels van het IJsselmeergebied

Geplaatst op 10 augustus 2020

Op het open water en langs de oevers van het IJssel- en Markermeer rusten, foerageren, ruien en broeden jaarlijks honderdduizenden vogels. Vogelbescherming heeft een speciale vogelkaart gemaakt met de meest voorkomende en hoe je die kunt herkennen. Compleet met tips voor mooie vogelhotspots en vogelrijke fietsroutes. Deze gratis vogelkaarten zijn verkrijgbaar bij toeristische locaties in het gebied en gratis te downloaden. De vogelkaarten maken deel uit van het project Meer IJsselmeer waar Vogelbescherming met steun van de Nationale Postcode Loterij aan werkt.   
Aalscholvers / Shutterstock Aalscholvers / Shutterstock

Vogeleldorado

Visdief, lepelaar, kluut, nonnetje, grote zaagbek, zeearend en sinds kort zelfs de lachstern; het IJsselmeergebied is een belangrijk en vogelrijk natuurgebied.

’s Zomers ziet u op een rijtje palen langs de oever van het IJsselmeer aalscholvers zitten met gespreide vleugels in de zon om hun natte veren te drogen. Veilig verborgen in het riet loert een roerdomp op vis. Het broedseizoen is net voorbij en de vogeltrek begonnen.

Een paar weken geleden klonk er uit de rietkraag nog een kakofonie van vogelgeluiden. Met een luid krrr krrr krrr kiet kiet en sripp sripp sria probeerden de mannen kleine karekiet en rietgors de vrouwen voor zich te interesseren. Nu strijken er duizenden knobbelzwanen, futen, eenden en ganzen neer om op het veilige water te ruien, later dit jaar gevolgd door wintergasten als vele duizenden smienten, nonnetjes, grote zaagbekken en toppereenden. Ieder seizoen zijn er andere vogels te bewonderen; het IJsselmeergebied is een waar vogeleldorado!

IJsselmeer / Shutterstock IJsselmeer / Shutterstock
Vogelkaart IJsselmeergebied Vogelkaart IJsselmeergebied

Gratis vogelkaart

Vogels kijken is een leuke bezigheid voor jong en oud. De gratis vogelkaart helpt je eenvoudig op weg om veel voorkomende en opvallende vogelsoorten in het IJsselmeergebied te herkennen. Bijvoorbeeld de kluut. Door zijn zwart-witte verenpak, de snavel die naar boven wijst en de lange dunne poten die tijdens het vliegen uitsteken, kunnen ook beginnende vogelaars deze vogel goed herkennen. Op de achterkant van de kaart staan tips voor mooie vogelhotspots en vogelrijke fietsroutes in het IJsselmeergebied.

De vogelkaart is gratis op te halen bij VVV’s, bezoekerscentra en andere goedbezochte locaties rond de IJsselmeer- en Markermeerkust in Friesland, Noord-Holland en Flevoland. Bekijk hier de kaart alvast online.

Lepelaar / Elwin van der Kolk Lepelaar / Elwin van der Kolk

Meer IJsselmeer

Vogelbescherming vindt dat het IJsselmeergebied betere bescherming verdient en maakt zich zorgen over het vogelrijke natuurgebied. Er is te weinig vis voor de vogels om hun jongen mee groot te brengen. En er is voor zo’n grote oppervlakte water ook te weinig broedgebied voor moerasvogels. De komende jaren wordt er dan ook fors geïnvesteerd om de ecologische kwaliteiten van het IJsselmeergebied te verbeteren.

Met steun van de Nationale Postcode Loterij werkt Vogelbescherming Nederland samen met It Fryske Gea en Staatsbosbeheer om op vier plekken de oevers natuurvriendelijker te maken en in te richten als kraamkamer voor jonge vis. Goed voor de visstand én voor visetende vogels, zoals de zwarte stern.

Daarnaast houdt Vogelbescherming de ontwikkelingen in het IJsselmeergebied scherp in de gaten. De vele plannen voor windmolens en zonnepanelen baren ons zorgen. Hoewel groot voorstander van de overgang naar duurzame energie, zijn we tegen windmolens en zonnepanelen in natuurgebieden. Het ruime, open water lijkt misschien een goede locatie, maar zo’n keuze gaat totaal voorbij aan de belangrijke natuurwaarden van het IJsselmeergebied.

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels

Vogels kijken: spanning én ontspanning

Buiten zijn en genieten van je omgeving, de schoonheid van vogels en het bijzondere van hun gedrag gecombineerd met onverwachte natuurmomenten en de vraag of het lukt om een favoriete soort te ontdekken.

Lees meer