Navigatie overslaan
Blauwkeelara / Gerrit Vyn - Armonia Alle berichten

Strijden voor de zeldzame blauwkeelara

Geplaatst op 5 december 2018

Tijdens zijn studie Bos- en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit kwam de Nederlander Tjalle Boorsma in Bolivia terecht. Sinds 2015 werkt hij bij de Boliviaanse BirdLife Partner, Armonía, de vogelbescherming aldaar. Hij strijdt voor de zeer zeldzame blauwkeelara, die alléén in Bolivia voorkomt en in de jaren ‘80 uitgestorven was verklaard.

Waarom ging het zo slecht met de blauwkeelara?

‘Illegale handel in exotische vogels was de voornaamste oorzaak. De blauwkeelara’s werden naar Noord-Amerika en Europa verhandeld waar ze werden verkocht als kooivogels. In de jaren ’70 en ’80 bereikte de illegale handel een hoogtepunt. Nu controleert de douane strengt op vluchten vanuit Zuid-Amerika.
Daarnaast vormt de inheemse bevolking een bedreiging: zij gebruiken de staartveren van ara’s voor hun hoofdtooien bij feesten. Voor één tooi worden tien tot veertien ara’s geschoten.’

Blauwkeelara / Daniel Alarcon - Armonia Blauwkeelara / Daniel Alarcon - Armonia

Hoe gaat het nu met de blauwkeelara?

‘Steeds beter, al is hij wel nog steeds zwaar bedreigd. Sinds ik bij Armonía werk, houd ik wekelijks tellingen bij. We schatten de aantallen nu op ongeveer 400 exemplaren.’

Hoe beschermen jullie de ara’s?

‘We hebben het Barba Azul Nature Reserve van 11.000 hectare aangekocht, het voornaamste leefgebied van de blauwkeelara, met onder andere Nederlandse steun van IUCN en de Postcode Loterij. Bij Armonía doen we aan educatie en aan wetenschappelijk onderzoek. We hebben de inheemse bevolking voorgesteld om in plaats van veren voor hun hoofdtooien de nerven van palmbladeren te gebruiken met beschilderde stof eromheen. Dat is enorm goed aangeslagen. Bij de laatste tellingen bij een groot feest had negentig procent van de deelnemers een alternatieve hoofdtooi op.’

Tjalle Boorsma / Armonia Tjalle Boorsma / Armonia

Vorig jaar ben je te paard op expeditie geweest. Waarom?

‘De blauwkeelara’s verblijven van maart tot en met november in het Barba Azul Nature Reserve. Tot voor kort was het volledig onbekend waar ze de andere maanden bleven, waar ze broeden. Ik ben een maand lang te paard door de savanne getrokken om de ara’s te volgen en heb vijf nesten gevonden. Nu we weten hoe en waar ze broeden kunnen we ze beter beschermen.’

Blauwkeelara / Armonia Blauwkeelara / Armonia

Waar richten jullie je dan op?

‘De manier waarop boeren landbouw bedrijven is niet duurzaam. Ze hakken oude bomen met holtes om voor huizen en hekwerken voor hun ranges. Ook branden ze land af om nieuwe, voedselrijke grassprieten te krijgen voor hun koeien. Daarbij gaan bomen verloren waar de ara’s in broeden. We gaan met boeren in gesprek om ze voor te lichten over holistische manieren van landbouw-bedrijven, met rotatietechnieken. Als voorbeeld maken we een modelrange.

Bij de populatie ten zuiden van Trinidad hebben we nestkasten opgehangen. Inmiddels zijn er al 76 blauwkeelara’s daaruit uitgevlogen.’

Kunnen Nederlanders iets doen?

‘Je kunt onze reservaten bezoeken als toerist. We hebben in het Barba Azul Nature Reserve vier cabins met eigen badkamer en heet water. Je kunt daar echt een ‘wild life experience’ hebben. Je landt met een klein vliegtuigje op een grasmat in de open savanne. Er komen 310 soorten vogels voor waarvan vier bedreigde graslandsoorten. Er komen blonde ruiters voor in grote aantallen, maar ook de reuzemiereneter, poema en manenwolf.’

Vogelbescherming Nederland zorgt voor een financiële bijdrage waardoor Tjalle Boorsma in 2019 opnieuw op expeditie kan. Hij wil dan boeren voorlichten over duurzame landbouwtechnieken. Met de bescherming van de blauwkeelara worden tegelijkertijd ook veel andere vogels geholpen.