Navigatie overslaan
Lijmstok met veren / Lars Soerink Alle berichten

Europese Hof trekt streep door vogels vangen met lijmstokken

Geplaatst op 18 maart 2021

Vogels vangen met lijmstokken??? Ja, dat gebeurt nog gewoon, in Frankrijk. Maar nu is er goed nieuws! Het toestaan van het vangen van vogels met lijmstokken voldoet niet aan de eisen van de Europese Vogelrichtlijn. Dat is de conclusie die je kunt trekken uit de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Franse ‘lijmstokkenzaak’ die gisteren is gepubliceerd. Een belangrijke overwinning voor onze Franse BirdLife partner, de LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Die strijdt al jaren om een einde te maken aan de barbaarse traditie van het vogels vangen met lijmstokken. Frankrijk is de laatste EU-lidstaat die dat nog steeds toestaat.

Vangst van merels en lijsters met lijmstokken

Het gebruik van lijmstokken voor het vangen van grote lijsters, kramsvogels, koperwieken, zanglijsters en merels om als lokvogel voor de jacht te worden gebruikt, is als ‘traditie’ toegestaan door de Franse overheid in bepaalde delen van het land. De rechtmatigheid daarvan was door de Franse vogelbescherming LPO aangevochten bij de Franse Raad van State. Deze heeft het Hof van Justitie gevraagd of de jacht met gebruikmaking van lijmstokken, onder de in de Franse wet vastgestelde voorwaarden, wel voldoet aan de vereisten van de Vogelrichtlijn.

Zwartkop op lijmstok / Lars Soerink Zwartkop op lijmstok / Lars Soerink

Vereisten Vogelrichtlijn

Het gebruik van lijmstokken – en andere niet-selectieve methoden – voor het vangen of doden van vogels is verboden op grond van artikel 8 van de Vogelrichtlijn. Artikel 9 biedt de lidstaten echter de mogelijkheid om, indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat, van dit verbod af te wijken. Dit maakt het mogelijk om het vangen, houden of op andere wijze ‘verstandig gebruiken’ van bepaalde vogelsoorten in kleine aantallen toe te staan. Maar dan wel onder strikt gecontroleerde omstandigheden en op selectieve basis. In zijn arrest geeft het Hof aan wat deze vereisten betekenen voor de Franse regeling en het toestaan van niet-selectieve vangstmethoden in het algemeen.

Traditie geen reden voor toestaan jacht met lijmstokken

Het Hof stelt in de uitspraak dat de instandhouding van tradities, zoals het gebruik van lijmstokken, geen zelfstandige afwijking van de Vogelrichtlijn rechtvaardigt.

Onherstelbare schade aan vogels

Het Hof heeft vastgesteld dat een lidstaat – Frankrijk in dit geval – geen methode voor het vangen van vogels mag toestaan die leidt tot bijvangsten die de betrokken soorten ‘meer dan verwaarloosbare schade kunnen toebrengen’. Volgens het Hof is het heel waarschijnlijk dat beschermde vogels die met lijmstokken worden gevangen onherstelbaar letsel oplopen, ook al worden zij gereinigd. Lijmstokken beschadigen de veren ernstig.

De uitspraak maakt het voor Frankrijk vrijwel onmogelijk om het vangen van vogels met lijmstokken nog toe te staan.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws