Navigatie overslaan
Lijmstok met veren / Lars Soerink Alle berichten

Fors minder trekvogels gedood op Cyprus

Geplaatst op 23 november 2018

Bijna 80 procent reductie in illegale jacht op trekvogels op Cyprus, in vergelijking tot 2002. Dankzij een verbeterde samenwerking van BirdLife Cyprus,  lokale vogelbeschermers en de politie. In 2016 waren nog zo’n 2,3 miljoen (voornamelijk) zangvogels slachtoffer van stroperij met lijmstokken en netten. In 2017 kwam de schatting uit op 610.000. Vogelbescherming steunt het werk van BirdLife Cyprus en andere BirdLife Partners in het Middellandse zeegebied om illegale jacht op vogels te stoppen.

De cijfers rondom stroperij in de Middellandse Zee zijn verbijsterend. Elk jaar worden tijdens de vogeltrek ongeveer 25 miljoen vogels gedood. De vogels worden verkocht als kooivogels, voor de lol afgeschoten of opgegeten. Op Cyprus is dat niet anders. Op de route van miljoenen trekvogels ligt het eiland zeer strategisch voor iedereen die vogels wil schieten, of vangen met lijmstokken en netten. Jaarlijks worden op Cyprus naar schatting tussen de 2,3 miljoen vogels daarvan het slachtoffer. Het maakt Cyprus een van dodelijkste plekken in de Middellandse Zee voor vogels, samen met Egypte, Griekenland, Italië en Frankrijk. Maar kijkend naar het landoppervlak, staat Cyprus samen met Malta op eenzame hoogte.

Zwartkop op lijmstok / Lars Soerink Zwartkop op lijmstok / Lars Soerink

Vogelbeschermers en politie werken samen

In 2017 is de politie intensief gaan samenwerken met BirdLife International en de lokale beschermers van BirdLife Cyprus. Stropers wordt het vuur aan de schenen gelegd met strikte handhaving van de wet. De boetes voor illegale jacht zijn verhoogd. Restaurants die gerechten serveren met illegaal gevangen vogels krijgen hoge boetes. Meer dan 6 kilometer aan vangnetten wordt in beslag genomen. Stropers worden daadwerkelijk aangepakt en bekeurd. Het resulteert in 2017 in een geweldig resultaat. Het aantal gevangen en gedode vogels daalde tot zo’n 610.000, zo’n 80% minder dan het jaar waarvan de metingen bekend zijn, 2002. Ondanks de nog steeds hoge cijfers een geweldig beschermingssucces.

Nu doorpakken

Het is dus nog lang niet allemaal hosanna op Cyprus. In 2018 worden meerdere politieagenten en vogelbeschermers geïntimideerd, bedreigd en aangevallen. Het laat zien dat de illegale jacht een miljoenen business is op Cyprus en dat de stropers niet terugdeinzen voor het gebruik van geweld.

BirdLife dringt er daarom bij de overheid op aan nu door te zetten en de handhaving te versterken, zodat de vogels en de vogelbeschermers op het hele eiland veilig zijn en bemoedigende resultaten nu ook echt structureel worden. Martin Hellicar, directeur van BirdLife Cyprus: “We moeten alle inspanningen nu verdubbelen, zodat er een definitief einde komt aan de massale impact die de illegale jacht heeft op vogels.” Vogelbescherming blijft het werk van BirdLife Cyprus in ieder geval van harte steunen, mede mogelijk gemaakt dankzij giften van onze leden.

Help mee tegen de illegale jacht

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan het stoppen van de stroperij op Cyprus. Help ons met een donatie