Navigatie overslaan
Gierzwaluw / Shutterstock Alle berichten

Steun in Tweede Kamer voor natuurinclusief bouwen

Geplaatst op 8 november 2018

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging werken al een aantal jaren hard aan het stimuleren van natuurinclusief bouwen. Daarmee krijgen vogels en vleermuizen woonruimte in gebouwen en biedt het groen in de omgeving natuurlijk voedsel en dekking. Op 6 november zijn in de Tweede Kamer twee moties aangenomen die ons werk aan natuurlijke stedelijke omgeving kunnen versterken.

Steun in de rug

Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging zien het aannemen van de moties voor natuurinclusief bouwen als een steun in de rug om de biodiversiteit in dorpen en steden verder te vergroten. Dit doen wij bijvoorbeeld in de 5 grote Brabantse steden, waar we met de gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en vrijwilligers zorgen voor meer nest- en verblijfplaatsen in nieuwe en bestaande gebouwen. Ook stimuleren we het vergroenen van de openbare ruimte en de tuinen en balkons, zoals via de website MijnVogeltuin. Uiteraard kunnen we hierbij alle steun gebruiken, en nu ligt de bal dus ook bij minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De eerste motie was van onder meer Kamerlid Geurts (CDA), die minister Schouten oproept om ‘in samenwerking met gemeenten, provincies en natuurorganisaties met voorstellen te komen voor natuurinclusieve steden ten behoeve van biodiversiteit, waarin er onder meer aandacht is voor de wijze van bouwen, mogelijkheden voor meer natuur in bestaande wijken en de aanleg van groen en dit in relatie tot de nog uit te brengen Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Nationale adaptatiestrategie (NAS)’.

Daarnaast werd onder aanvoering van Kamerlid Weverling (VVD) aan dezelfde minister gevraagd om ‘in samenwerking met gemeenten, provincies, natuurorganisaties en jonge professionals te komen met voorstellen voor slimme oplossingen voor meer groen in steden en dorpen’.

Droom: standaard natuurinclusief bouwen

Wij bieden minister Schouten graag de hand bij de uitvoering van beide moties. Want onze droom is dat in Nederland natuurinclusief bouwen tot standaard wordt verheven. Om dat doel te bereiken hebben we tal van middelen ontwikkeld die gemakkelijk door iedereen te raadplegen zijn, zoals de Checklist Groen Bouwen en een serie factsheets.

Aan kennis over wat goed werkt voor vogels en natuur is intussen geen gebrek. Bovendien zijn er vele materialen in de handel waarmee bouwers heel gemakkelijk en goedkoop maatregelen kunnen nemen. Voor een flinke opschaling van de huidige activiteiten is nu eerst vooral een verandering nodig in de mindset van bouwprofessionals. Met de steun van het ministerie kunnen we daarvoor grote stappen gaan zetten. Natuurinclusief bouwen: iedereen kan meedoen!

Checklist Vogelvriendelijk Bouwen

De Checklist Groen Bouwen biedt hulp bij effectief 'vergroenen'. We helpen iedereen op weg die zich bezig houdt met nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming. Grote partijen, maar ook particulieren met een eigen huis.

Start de checklist

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's