Navigatie overslaan
Huismus / Shutterstock

Woonruimte voor vogels in Brabantse steden

Stadsvogels en vleermuizen zijn al honderden jaren afhankelijk van mensen voor hun woonruimte. Door o.a. isolatie en betere afdichting van gaten en kieren onder daken hebben deze dieren het moeilijk gekregen. Samen met de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg (de Brabantse “big five”) gaan Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging hier iets aan doen.
Gewone dwergvleermuis / Shutterstock Gewone dwergvleermuis / Shutterstock

Natuurinclusief bouwen

Samen zorgen wij voor een flinke uitbreiding van nest- en verblijfplekken in Noord-Brabant. Dat gebeurt bijvoorbeeld om de huismus te helpen. In de afgelopen 30 jaar is het aantal huismussen in Nederland gehalveerd en zijn ze uit veel binnensteden verdwenen. Maar ook gierzwaluwen, huiszwaluwen en vleermuissoorten zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger kampen met een gebrek aan woonruimte.

“Wij willen in de B5-steden een voorbeeld zijn voor het ‘natuurinclusief’ bouwen om zo vogels en vleermuizen meer ruimte te geven”, aldus Mario Jacobs, wethouder in gemeente Tilburg en voorzitter van het samenwerkingsverband van de vijf grote Brabantse steden.

Neststenen

We willen daarom zorgen voor een groot aantal nieuwe nest- en verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen. Dat kan bijvoorbeeld door ‘neststenen’ in te metselen, of de manier van bouwen aan te passen zodat het gebouw ook voor vleermuizen geschikt wordt. Daarnaast wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van kerktorens en -zolders.

Onderzoek gebruik neststenen

Eind april 2020 start een project om te kijken hoe de vogels en vleermuizen gebruik maken van de neststenen en verblijfplekken. Er wordt gestart in Eindhoven, Helmond en Tilburg en in 2021 volgen Breda en ’s Hertogenbosch. Lijkt het u interessant om mee te helpen met het onderzoek? Stuur dan een mail naar b5@zoogdiervereniging.nl voor meer informatie. Lees meer over het onderzoek.

Samenwerking

Vogelbescherming en Zoogdiervereniging werken samen met de gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten en aannemers. Vogelbescherming is hierbij de projectleider.

Financiering

De provincie Noord-Brabant financiert dit project voor een groot deel omdat hiermee de soortenrijkdom in het stedelijk gebied van Brabant wordt gestimuleerd. 

Contactpersoon

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met projectleider Birgit Brenninkmeijer.
Birgit Brenninkmeijer

Birgit Brenninkmeijer, Medewerker Vogelbescherming
030 - 69 37 700
Neem contact met mij op

Wilt u op de hoogte blijven van dit project?

Ongeveer eens per kwartaal verschijnt een e-mailnieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen? Neem contact op met Debby Veenendaal.
Debby Veenendaal

Debby Veenendaal
Neem contact met mij op