Navigatie overslaan
Alle berichten

Ogen en oren open in de Dollard

Geplaatst op 8 juli 2021

WetlandWachten van Vogelbescherming houden de belangrijkste wetlands van ons land nauwlettend in de gaten. Als er bedreigende ontwikkelingen zijn voor de natuur en vogels, komen ze in actie. Erik Koning waakt over een voor Nederland uitzonderlijke plek: het Dollard-gebied in Noordoost-Groningen. Onderdeel daarvan is polder Breebaart waar het water van de Dollard de polder in kan stromen en er zo een mooi getijdegebied ontstaat, met bijzondere flora en fauna. Een gebied met een bijzonder natuurkwaliteit. Een nieuwe bedreiging is het plan om het aantal windmolens richting dit Natura 2000- gebied fors uit te breiden.
Kluut / Elwin van der Kolk Kluut / Elwin van der Kolk

WetlandWachten zijn vrijwilligers die deskundig zijn in een gebied. Zij houden kansen en bedreigingen voor Vogelbescherming in de gaten. En komen in actie als dat nodig is.

Erik Koning is zo iemand. Hij zet zich in voor de vogels en de natuur van het Dollard-gebied. Onderdeel daarvan is Polder Breebaart waar speciaal veel aandacht is voor de kluut. Het Groninger Landschap beheert het gebied en heeft er met onder andere Vogelbescherming gewerkt aan de verbetering van broedgebieden op de Punt van Reide in het kader van Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen. Een project dat een vervolg kreeg onder de noemer van Wij&Wadvogels.

Geen windmolenparken in beschermde natuur

Een van de bedreigingen waar Erik Koning zich nu zorgen over maakt, is de uitbreiding van het aantal windmolens richting het gebied. Als daarvoor wordt gekozen in de Regionale Energie Strategie dan zorgt dat voor een verslechtering van het leefgebied van veel vogels. Terwijl er alternatieven zijn. Erik heeft dat de gemeente laten weten door een brief te sturen en door in te spreken.

U kunt ook uw stem laten horen. 1 juli was een belangrijke datum omdat dan alle zgh. energieregio's van Nederland een plan moesten indienen. Maar de uiteindelijke plek waar de windmolens moeten komen staat nog niet vast. Roep daarom uw gemeente en provincie op om beschermde natuur te ontzien. Dat kan met een voorbeeldbrief van Vogelbescherming. Die vindt u hier.

Ook WetlandWacht worden?

Erik Koning zet zich als WetlandWacht in voor het Dollard-gebied, en zo zijn er nog vele andere deskundige vrijwilligers die in hun gebied een oogje in het zeil houden. 

Wilt u ook WetlandWacht worden, kijk dan hier op welke plekken vacatures zijn en wat nodig is.

Camera en montage: Thomas Velker.

 

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?

Vogels en de energietransitie

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Dat betekent geen windmolens en zonnepanelen in belangrijke vogelgebieden!

Help mee en laat van u horen