WetlandWacht

Hou je van de natuur? Ben je betrokken bij een wetland in jouw omgeving en wil je je daarvoor inzetten? Word dan WetlandWacht van Vogelbescherming Nederland.

Vogelbescherming maakt zich hard voor de bescherming van natte natuurgebieden, de wetlands. We hebben al 20 jaar een uniek en effectief systeem van vrijwilligers voor de bescherming van wetlands: het netwerk van WetlandWachten. Dit netwerk bestaat uit circa 85 personen.

Functieomschrijving

Een WetlandWacht is ogen en oren voor Vogelbescherming in zijn/haar gebied, voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Houdt zijn/haar wetland scherp in de gaten en volgt ontwikkelingen in en rond het gebied.
 • Signaleert situaties of ontwikkelingen die voor vogels ongunstig zijn. Bijvoorbeeld bouw van windmolens, nieuwe woonwijken en wegen. Maar ook veranderingen in de landbouw, waterbeheer of het natuurbeheer kunnen van belang zijn.
 • Is ‘spreekbuis’ voor vogels: onderhoud contacten met terreinbeheerders, de lokale overheid, ondernemers, bewoners, vogelwerkgroepen en andere die bij het gebied betrokken zijn.
 • Zorgt voor lokaal draagvlak voor het gebied.
 • Maakt jaarlijkse een rapportage over het gedane werk.

Profiel vrijwilliger

 • Je hebt een band met één van onderstaande wetlands.
 • Je bent alert op ontwikkelingen die mogelijk de kwaliteit van het wetland kunnen beïnvloeden.
 • Je bezit over goede communicatieve vaardigheden.

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding verschilt per WetlandWacht en kan verschillen per periode. Globale inschatting is gemiddeld circa 2 tot 4 uur per week.

Wat biedt Vogelbescherming?

 • vast contactpersoon en goede begeleiding van de werkzaamheden
 • handboek voor de WetlandWacht, een zeer rijke bron aan informatie
 • inhoudelijke ondersteuning zoals regionale en landelijke bijeenkomsten en cursussen
 • informatie over ontwikkelingen in beleid en wet – en regelgeving
 • internetforum voor onderlinge uitwisseling en materialen
 • vrijwilligersvergoeding
 • eindejaarsgeschenk
 • deelname aan vrijwilligersdag
 • gezellige werksfeer

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de volgende gebieden:

De Wieden
Eemmeer & Gooimeer Zuidoever
Fluessen
Griend
Haringvliet: NO deel Spui
Haringvliet: Z deel
Ijsselmeer: Wieringerkust
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske
Krammer- Volkerak
Maasplassen
Naardermeer
Oosterschelde: kust Schouwen
Oosterschelde: kust Tholen
Oudegaasterbrekken
Rottumerplaat/-oog
Sneekermeergebied
Terkaplesterpoelen
Uiterwaarden IJssel; Arnhem-Deventer
Uiterwaarden Waal: oost
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
Van Oordt's Mersken
Vogelhoek en Morra
Westerschelde: Terneuzen-Paal
Westerschelde: Zwin-Breskens
Witte & Zwarte Brekken
Yerseke en Kapelse Moer
Zouweboezem
Zwin & Kievittepolder

Vogelbescherming zorgt er voor dat alle randvoorwaarden aanwezig zijn om het werk goed en gemotiveerd uit te kunnen voeren.

Interesse?

Neem dan contact op met het Nico Korporaal.
"Het is inspirerend om samen met bevlogen vrijwilligers onze wetlands, en de vele vogels die er van afhankelijk zijn, te beschermen."

Nico Korporaal
088 56 35 655
Neem contact met mij op