Navigatie overslaan
Smienten / Jelle de Jong

WetlandWacht

Houd je van de natuur? Ben je betrokken bij een wetland in jouw omgeving en wil je je daarvoor inzetten? Word dan WetlandWacht van Vogelbescherming.

Vogelbescherming maakt zich hard voor de bescherming van natte natuurgebieden, de wetlands. We hebben al 20 jaar een uniek en effectief systeem van vrijwilligers voor de bescherming van wetlands: het netwerk van WetlandWachten. Dit netwerk bestaat uit circa 85 personen.

Functieomschrijving

Een WetlandWacht is ogen en oren voor Vogelbescherming in zijn/haar gebied en voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Houdt zijn/haar wetland scherp in de gaten en volgt ontwikkelingen in en rond het gebied.
 • Signaleert situaties of ontwikkelingen die voor vogels ongunstig zijn. Bijvoorbeeld bouw van windmolens, nieuwe woonwijken en wegen. Maar ook veranderingen in de landbouw, waterbeheer of het natuurbeheer kunnen van belang zijn.
 • Is ‘spreekbuis’ voor vogels: onderhoudt contacten met terreinbeheerders, de lokale overheid, ondernemers, bewoners, vogelwerkgroepen en anderen die bij het gebied betrokken zijn.
 • Zorgt voor lokaal draagvlak voor het gebied.
 • Maakt jaarlijks een rapportage over het gedane werk.

Profiel vrijwilliger

 • Je hebt een band met één van onderstaande wetlands.
 • Je bent alert op ontwikkelingen die mogelijk de kwaliteit van het wetland kunnen beïnvloeden.
 • Je bezit over goede communicatieve vaardigheden.

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding verschilt per WetlandWacht en kan verschillen per periode. Globale inschatting is gemiddeld circa 2 tot 4 uur per week.

Wat biedt Vogelbescherming?

 • Vast contactpersoon en goede begeleiding van de werkzaamheden.
 • Handboek voor de WetlandWacht, een zeer rijke bron aan informatie.
 • Inhoudelijke ondersteuning zoals regionale en landelijke bijeenkomsten en cursussen.
 • Informatie over ontwikkelingen in beleid en wet – en regelgeving.
 • Internetforum voor onderlinge uitwisseling en materialen.
 • Vrijwilligersvergoeding.
 • Eindejaarsgeschenk.
 • Deelname aan vrijwilligersdag.
 • Gezellige werksfeer.

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de volgende gebieden:

Engbertsdijksvenen
Fluessen
Haringvliet
IJmeer
IJsselmeer: Wieringerkust
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske
Oosterschelde
Oudegaasterbrekken
Randmeren
Schiermonnikoog
Sneekermeergebied
Uiterwaarden IJssel
Uiterwaarden Neder-Rijn zuidoever
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
Van Oordt's Mersken
Verdronken Land van Saeftinghe
Waaluiterwaarden van Nijmegen tot Beneden Leeuwen (noord- en zuidoever)
Waddenzee Friese kust Noordwest
Westerschelde
Zwin & Kievittepolder

Vogelbescherming zorgt er voor dat alle randvoorwaarden aanwezig zijn om het werk goed en gemotiveerd uit te kunnen voeren.

Interesse?

Neem dan contact op met het Bernhard Oosting.
"Het is inspirerend om samen met bevlogen vrijwilligers onze wetlands, en de vele vogels die er van afhankelijk zijn, te beschermen."

Bernhard Oosting

Bernhard Oosting, Medewerker Vogelbescherming
Neem contact met mij op