Navigatie overslaan
Windmolens en vogels / Shutterstock

Vogels en de energietransitie

De opwarming van de aarde, het extremere weer en de stijging van de zeespiegel hebben grote gevolgen. Niet alleen voor de mens, maar zeker ook voor vogels. Hogere waterstanden in de Waddenzee betekenen bijvoorbeeld dat miljoenen vogels geen plekken meer vinden om te eten en te rusten. Vogelbescherming is dan ook groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Groene energie die ten koste gaat van de natuur, is niet groen!

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Doel is de CO2-uitstoot sterk te verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat dertig energieregio’s onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes en worden zoekgebieden aangewezen voor de plaatsing van zonnepanelen en windmolens. Dit kan van grote invloed zijn op het leefgebied van vogels.

Kauw / Shutterstock Kauw / Shutterstock

Benieuwd naar de energieplannen in jouw regio?

Op regionale-energiestrategie.nl vind je alle informatie over de Regionale Energie Strategieën (RES). Ook vind je daar de energieplannen die voor jouw regio in de maak zijn. Op 1 juli 2021 zijn alle RES (1.0) plannen ingediend. Per regio zijn zoeklocaties aangewezen voor het opwekken van wind- en zonne-energie. Vogelbescherming heeft flink van zich laten horen in de energietransitie. We zijn trots op onze actieve achterban die door het hele land mee heeft geholpen om de vogelbelangen goed voor het voetlicht te brengen.

Geen wind- en zonneparken in belangrijke vogelgebieden

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er gekozen wordt voor echt duurzame oplossingen. Groene energie die ten koste gaat van de natuur is niet groen. We pleiten er dan ook voor uit voorzorg geen windmolens en zonnepanelen te plaatsen in de belangrijkste vogelgebieden en hun directe omgeving. Lees voor meer informatie onze standpunten over windenergie en zonne-energie.

Hoe verder na de RES 1.0?

In de RES 1.0 worden de zoekgebieden vastgelegd voor zonne- en windenergie. Voordat hier echter windturbines en/of zonnepanelen geplaatst kunnen worden, moet een lang proces uitgevoerd worden met participatie, meerdere momenten van formele inspraak en mogelijkheden voor bezwaar of beroep. Na het vaststellen van de RES 1.0 moeten gemeenten dit uitwerken in hun omgevingsbeleid en kunnen ze starten met het proces van vergunningaanvraag en milieueffectrapportages. Kortom, we moeten alert blijven, omdat beschermde natuurgebieden niet per definitie uitgesloten worden van de plaatsing van windmolens en zonnepanelen.

Ja / Nee sticker energietransitie Ja / Nee sticker energietransitie

Wat doet Vogelbescherming

Vogelbescherming zet zich er voor in om te zorgen dat belangrijke vogelgebieden zo veel mogelijk worden vermeden bij de planning en aanleg van wind- en zonneparken. Dat doen we door bij de betrokken overheden en organisaties een stevig signaal af te geven: groene energie die ten koste gaat van de natuur, is niet groen. Ga voor echt duurzame oplossingen!

Lees bijvoorbeeld onze oproep aan de Rijksoverheid. Ons RES- team werkt op veel niveaus aan een natuurinclusieve energietransitie: we agenderen knelpunten bij provincies en gemeenten en dragen oplossingen aan. Ook denken we mee in landelijke werkgroepen en stimuleren en begeleiden we het nodige onderzoek. Gezien de regionale invulling kunnen we dit niet alleen en zijn we heel dankbaar voor onze actieve achterban. Doe je ook mee?

Windmolens IJsselmeer / Pixabay

Uitgelicht: het IJsselmeer

Vogelbescherming maakt zich samen met de natuur- en milieuorganisaties in Noord-Holland grote zorgen over de grootschalige energieplannen die in de RES-regio Noord-Holland Noord op tafel liggen voor het IJsselmeer. We laten daar flink van ons horen en dat is niet voor niks. Het IJsselmeer is een beschermd Natura 2000-gebied en belangrijk vogelgebied. Juist dit deel van het IJsselmeer wordt gebruikt door tienduizenden toppereenden, zaagbekken en kuifeenden. Het weidse open water is cruciaal voor deze watervogels.

Lees onze factsheet

Factsheets Vogels en de energietransitie

Download onze drie factsheets om verder te lezen over de energietransitie en vogels, de effecten van wind- en zonneparken op vogels, hoe we belangrijke vogelgebieden kunnen ontzien, wat Vogelbescherming doet en wat je zelf kunt doen.

 

Meer informatie