Navigatie overslaan
Lepelaar / Rob Kempers Alle berichten

Nieuwe vogelkijktoren geopend aan Waddenzee bij Den Oever

Geplaatst op 29 mei 2018

Afgelopen week is er een nieuw uitzichtpunt geopend om vogels te kijken aan de Waddenzee. Het fraaie nieuwe ‘Waddenbelevingspunt Den Oever’ is acht meter hoog en biedt uitzicht op kwelders, wadplaten en een kolonie broedende lepelaars. Vogelbescherming maakte voor het uitzichtpunt een reeks boeiende informatiepanelen over wadvogels en plaatste een telescoop waarmee de kolonie lepelaars prachtig geobserveerd kan worden.
Waddenbelevingspunt / Chris Lansink Waddenbelevingspunt / Chris Lansink Waddenbelevingspunt / Chris Lansink

Bij den Oever is in de haven aan de voet van de Afsluitdijk op 23 mei een nieuwe uitkijktoren over het waddengebied geopend. Hier heb je mooi uitzicht over het schor bij Den Oever, de Waddenzee, de haven en de lepelaarkolonie op het eiland Vogelsand. Vanaf de toren zijn altijd wadvogels en vaak ook zeehonden te zien. Vogelbescherming maakte kleurrijke vogelinformatieborden die alles vertellen over de vogels die er te zien zijn, maar ook vertellen hoe we de wadvogels beter kunnen beschermen. Ook heeft Vogelbescherming een permanente telescoop op het uitzichtpunt geplaatst zodat de lepelaarkolonie mooi van dichtbij bekeken kan worden. In de haven van Den Oever kunnen bij Viscentre ’t Wad (Haventerrein 4, geopend van 11.00 tot 18.30 uur) tevens gratis verrekijkers van Vogelbescherming worden geleend (50 euro borg) voor een dag.

Waddenbelevingspunt / Chris Lansink Waddenbelevingspunt met informatieborden / Chris Lansink Waddenbelevingspunt / Chris Lansink

Het nieuwe waddenbelevingspunt is onderdeel van het programma ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’. Daarmee creëert Vogelbescherming met vijf andere natuurorganisaties nieuwe broed- en rustplekken in het waddengebied en maken we mooie vogelkijkplekken toegankelijk voor een breed publiek. Het Waddenbelevingspunt bij Den Oever is zo’n nieuwe vogelkijkplek. Soms zijn er bovenop de uitkijktoren duizenden wadvogels tegelijkertijd te zien. Van rosse grutto’s tot wulpen en van bonte strandlopers tot vele andere steltlopers, eenden en ganzen. Ook worden er soms zeldzaamheden en dwaalgasten gezien. Ze werd op de dag van de opening zelfs nog een uiterst zeldzame terekruiter waargenomen.

Behalve nieuwe rustplekken voor vogels en mooie vogelkijkplekken ontwikkelt Vogelbescherming voor ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ ook leuke vogelkijkproducten zoals de gratis app wadvogels en diverse gratis wadvogelherkenningskaarten. Zo kan iedereen de vogelschat van Nederlandse waddenkust te ontdekken. Kijk voor meer informatie, wandelroutes, fietsroutes en het downloaden van wadvogelherkenningskaarten op www.beleefdewaddennatuur.nl.