Navigatie overslaan
Vogelrots Den Helder / Jan Vermeer Alle berichten

Rots- en plasgenot in de Balgzandpolder

Geplaatst op 7 mei 2020

Het klinkt nogal cryptisch, wadvogels en andere kalegrondbroeders helpen met bagger, maar het gebeurt. In de Balgzandpolder nabij Den Helder. Daar broeden op een kunstrots, gemaakt van bagger, honderden sterns, meeuwen, scholeksters en oeverzwaluwen.

Vogelbroedrots

Een feest op hoogte én laag bij de grond, in de polder. Broeders, rariteiten, wintergasten en doortrekkers zorgen daar voor een heerlijke vogelbaaierd.

Om slib uit een depot een bestemming te geven is drie jaar geleden in de Balgzandpolder een twee hectare grote, zes meter hoge ‘vogelbroedrots’ gemaakt. Een mooi onderdeel van  het inmiddels afgeronde programma ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ van Vogelbescherming, bedoeld om wadvogels te helpen.

Kokmeeuwen / Jelle de Jong Kokmeeuwen / Jelle de Jong Kokmeeuwen / Jelle de Jong

Meeuwen en sterns

De weg naar de rots stemt nou niet direct blijmoedig met gasaffakkelinstallaties, loodsen, militaire vliegtuigen en wegen. Even doorbijten; de Balgzandpolder met de vogelrots brengt vreugde. Boven op de rots broeden honderden visdieven en kokmeeuwen. Uitwerpselen en visrestanten zullen flink stinken. Ook de nodige stormmeeuwen, dwergsterns, noordse sterns en soms zelfs een enkele kleine plevier of zwartkopmeeuw, zorgen er voor nageslacht.

In de lucht rondom de rots is het een luidruchtige én verrukkelijke wirwar van af-en aan vliegende krijsende en voedende oudervogels.

Oeverzwaluwen / Koos Dansen Oeverzwaluwen / Koos Dansen Oeverzwaluwen / Koos Dansen

Broedmogelijkheden volop

De steile wand van de baggerrots bevat zo’n honderd gaten die elke winter door de terreinbeheerder Landschap Noord-Holland worden dichtgestopt. In april arriveren de oeverzwaluwen die het zand weer wegkrabben om een nestholte te maken.

Door kleiwinning ten behoeve van dijkverzwaring is in de polder een plas ontstaan met mooie slibranden en bloemrijk grasland rondom. Voor tientallen kluten en kieviten, tureluurtjes en scholeksters blijkbaar een aangenaam broedgebied, net als voor krak-, slob-, berg- en kuifeendjes: voer voor slechtvalken! Ruigtes langs de randen van het terrein herbergen nogal eens patrijs, rietzanger, blauwborst en kneu.

Balgzand / Wim Tijsen Balgzand / Wim Tijsen Balgzand / Wim Tijsen

Wintergasten en vreemde vogels

Het gevorderde voorjaar ten spijt, valt er ook aan wintergasten en doortrekkers nog het nodige plezier te beleven. Zoals aan de elegante rotganzen met hun heerlijk gerot, pijlstaarten, wintertalingen en fluitende smienten. Steen- en oeverlopers, zwarte ruiters en groenpootruiters reppen zich naar het hoge noorden en strijken hongerig en moe neer, onwetend van het genoegen dat ze ons verschaffen.

Neem vooral de tijd want de ‘raarste’ vogels kunnen passeren: reuzenstern, bokje, noordse kwikstaart, tot de roodhalsgans aan toe. Een goede Balgzandpolderdag kan vijftig soorten brengen!

Natuur door nut, natuur profijtelijk voor vogels. Hoe mooi kan het gaan.

Hoe er te komen

Hier vindt u de adviezen van de rijksoverheid als het gaat om het Coronavirus.

De Balgzandpolder ligt aan de Waddenkust iets ten zuiden van Den Helder.

Met openbaar vervoer; vanaf NS Hoorn bus 135 naar halte Luchthaven. Vandaar nog twintig minuten zuidelijk lopen via Luchthavenweg en Rijksweg.

Auto: Neem op de N99 iets ten zuiden van Den Helder de afslag ‘Koninklijke marine, Nieuwe Haven/Oostoever. Net na de bocht parkeren. De rots ligt iets verderop. Loop de dijk rechts van de weg op om goed zicht te hebben op het dak van de vogelrots. Het loont om even door te lopen (rijden via ventweg) naar het twee kilometer verderop gelegen uitkijkpunt bij ’t Kuitje waar grote groepen rosse grutto’s, kanoeten, bonte strandlopers en steenlopers te zien zijn.

Ga bij opkomend tij. De doortrekkers en wadvogels trekken dan naar de plas en de zeedijk nabij ’t Kuitje om er te overtijen oftewel te rusten en te foerageren.

Fotohut

In de Balgzandpolder staat een fotohut met ‘op ooghoogte’ zicht op de vogels. De hut is niet zomaar toegankelijk, maar kan worden gehuurd.

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer