Navigatie overslaan
Lepelaar Balgzandpolder / Hans Peeters Alle berichten
Lepelaar Balgzandpolder / Hans Peeters Hans Peeters

Door Hans Peeters
Natuurjournalist

Fotohut van de maand: Balgzand

Geplaatst op 28 augustus 2017

Vogelhutten zijn bedoeld om dicht bij vogels te komen zonder ze te verstoren. Hans Peeters en Rob Kempers zoeken de beste vogelfotohut van Nederland. Als vogelfotografen verschuilen ze zich vele uren in zo’n hut en wachten vol spanning af. Dit keer zijn ze op bezoek bij een hele mooie in de Balgzandpolder van Landschap Noord-Holland.
Oeverloper / Hans Peeters Oeverloper / Hans Peeters Oeverloper / Hans Peeters

Witgatjes pal voor je neus

Vlak voor de hut op minder dan twee meter afstand loopt op het slik een oeverloper driftig heen weer. Nu en dan een vliegje pikkend. Dan weer staat ie stil, drukt zich plat en kijkt met een schuin oog omhoog. Onraad in de lucht?

Een witgat – officieel mag je geen witgatje meer zeggen – houdt ietsje meer afstand en staat tot enkelhoogte in het water. Wat is dat kreng beweeglijk en steeds steekt ie zijn kop onder water om een larfje of kreeftje te verschalken. Wanneer zie je nou een witgat van zo dichtbij? Ze zijn nu eenmaal schuw en schaars. Later verschijnt er ook een tweede exemplaar en een derde en … Op het hoogtepunt staan er niet minder dan zes witgatjes (witgatten krijg ik echt niet gezegd) voor de hut in de Balgzandpolder. Het zijn doortrekkers; onderweg van hun broedgebied in Noord-Oost-Europa naar het overwinteringsgebied ergens in Afrika.

Video in nieuw venster openen

Hongerige lepelaars

Het wordt duidelijk steeds meer vloed op het wad achter de dijk. Meer en meer vogels komen over de waddendijk aanvliegen en zoeken ergens een rustig plekje om te wachten tot het weer eb wordt. Wadvogels passen hun ritme aan het getij aan en weten dat ze bij laag water op het wad een onuitputtelijke voedselbank aantreffen.

Video in nieuw venster openen

Op ongeveer tweehonderd meter van onze hut heeft zich een grote groep lepelaars van wel tweehonderd exemplaren verzameld. Helaas te ver voor onze fotolenzen. We kunnen ons geluk niet op als er zo nu en dan een volwassen vogel dichterbij komt met in zijn of haar slipstream een bedelend jong. Wat zijn jonge lepelaars vasthoudend. Ze blijven schooien om eten, totdat pa of ma de lepelbek opent en het jong zijn platte snavel naar binnen steekt. Dat gaat fel en ongecontroleerd zodat het jong met zijn snavel bijna dwars door de slokdarm van de ouder steekt.

Fotohut op waterhoogte

Dit is een van de weinige vogelhutten in Nederland voor het fotograferen van wad- en watervogels. En dat niet alleen. De betonnen observatiehut (hufterproef) is ingegraven, zodat je op ooghoogte over het water en slik uitkijkt. Dit levert mooie standpunten op om te fotograferen. De hut biedt riant plaats aan twee personen. Je fotografeert vanaf een rijstzak, omdat je hier met een statief wat moeilijk uit de voeten kunt.

De Balgzandpolder bevindt zich tussen het Balgzandkanaal en het wad. Je kijkt dus niet rechtstreeks uit over het getijdengebied, maar bij opkomend hoogwater trekken de vogels de Balgzandpolder in. Houd met reserveren van de hut dus rekening met het getij. Zorg dat je een paar uur voor hoogwater in de hut zit. Afhankelijk van het seizoen is hier een palet aan wad- en watervogels te zien.

De hut verdient ****1/2 op een schaal van vijf.

Balgzanderpolder kijkscherm / Rob Kempers Kijkscherm in de Balgzandpolder / Rob Kempers Balgzanderpolder kijkscherm / Rob Kempers

Kijkscherm als bonus

Om de fotohut te bereiken parkeer je je auto bij het kijkscherm aan de Oostoeverweg. Vlak achter dit kijkscherm bevindt zich een hoogwatervluchtplaats waar het bij vloed erg druk kan zijn. Toen wij terugliepen naar de auto stonden er zo’n vijftig tureluurs, maar ook bonte en kleine strandloper, steenloper, visdief en kievit. De vogels waren druk met wassen, poetsen en slapen. Wat moet je anders als je zes uur lang verstoken bent van je eten?

Zowel vanuit de hut als van achter het scherm kijk je in noordoostelijke richting. Het licht om te fotograferen is dus bijna altijd gunstig.

Balgzandpolder hoogwatervluchtplaats / Hans Peeters Hoogwatervluchtplaats Balgzandpolder / Hans Peeters Balgzandpolder hoogwatervluchtplaats / Hans Peeters

Tijdig reserveren

Kijkscherm en hut bevinden zich aan de Oostoeverweg nabij de N99, de verbindingsweg tussen Den Helder en Den Oever. Kijk hier voor een overzichtskaart.

De hut is eigendom van Landschap Noord-Holland en niet openbaar. Reserveer tijdig.

Ga voor alle vogelkijkhutten naar www.vogelkijkhut.nl.

Uitgerust op pad

 • Rijst- of bonenzak (met een statief kun je wat moeilijk uit de voeten).
 • Telelens vanaf 200 mm tot 500 mm. Vogels komen soms erg dichtbij.
 • Volle accu’s en lege geheugenkaartjes.
 • Warme kleding (van lang stilzitten word je koud).
 • Voldoende eten en drinken. Horeca is niet in de directe omgeving aanwezig. Wel is er binnen 1 kilometer een McDonald’s en een benzinestation.
 • Om rekening mee te houden: in de hut is geen sanitaire voorziening.
 • Zakje om afval mee terug te nemen.

Fotograferen in een fotohut

 • Voorzichtig met openen en sluiten van luiken (maak niet te veel lawaai).
 • Open de luiken pas als de deur achter je gesloten is.
 • Draag donkere onopvallende kleding.
 • Steek je lens niet te ver naar buiten en zwaai er niet enthousiast mee heen en weer.
 • Niet te hard praten met elkaar.

 

Meer over verantwoord fotograferen

Vogels herkennen

Op het Balgzand kun je een grote variatie aan vogelsoorten zien. Om ze te herkennen is een goede vogelgids onmisbaar. Bezoek ons winkel in Zeist of onze webshop voor een grote variatie aan de beste vogelgidsen.

Boeken in onze webshop

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de beste artikelen van deze site via email. Tuintips, mooie vogels, nieuws over Vogelbescherming en vogels beschermen.

aanmelden Vogels Digitaal