Navigatie overslaan
Winnaar Triodos De Reehorst in Zeist Alle berichten

Nieuw Triodos-gebouw wint Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen

Geplaatst op 20 december 2019

De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019 van Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging is gewonnen door Triodos De Reehorst in Zeist. De projecten Genderdal in Eindhoven en Happy Days in Zoetermeer wonnen in de categorie herinrichting en ontwerp. De Award werd uitgereikt door Lodewijk Hoekstra, oprichter van NL Greenlabel en Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming Nederland. Dat gebeurde op het symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden 2019’ van de provincie Noord-Brabant.

De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen is een initiatief van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging en wordt gefinancierd door provincie Noord Brabant. Met de Award willen zij de aandacht vestigen op de meest inspirerende praktijkvoorbeelden van natuurinclusief bouwen en ontwerpen.

Vijf nominaties

In totaal hebben zich 16 projecten aangemeld voor de Award. Daarvan zijn er uiteindelijk vijf genomineerd. Dat gebeurde na beoordeling van alle inzendingen door een onafhankelijke vakjury met expertise op het gebied van stedelijke ontwikkeling en stadsnatuur. Leden waren Gertjan van der Baan (Vesteda), Jelle de Jong (IVN, DuurzaamDoor) en Jacques Vink (Ruimtelab, co-auteur Stadsnatuur Maken).

winnaars en genomineerden Award Natuurinclusief Bouwen 2019 winnaars en genomineerden Award Natuurinclusief Bouwen 2019

Groen bouwen relatief eenvoudig

De drie winnaars - een nieuwbouwproject, herinrichting van de openbare ruimte en een ontwerp - laten zien dat het relatief eenvoudig is om de gebouwde omgeving te vergroenen en de biodiversiteit in de steden te bevorderen. Ook tonen zij aan dat, als natuurinclusief van meet af aan wordt meegenomen in het proces, de kosten beperkt kunnen blijven. De diverse maatregelen zijn bovendien bouwbreed toepasbaar en makkelijk te kopiëren, wat de voorbeeldfunctie van de drie winnende projecten nog eens versterkt.

Nieuw kantoor Triodos een inspiratiebron

Programmamanager Ellen Wiewel nam namens Triodos Bank de prijs in ontvangst. In een reactie stelde zij dat het nieuwe kantoor in Zeist van Rau Arcitecten weliswaar al meerdere prijzen in de wacht heeft gesleept, maar dat deze Award in het bijzonder wordt gewaardeerd. 

“We zijn hier heel erg trots op. We hebben steeds gezegd dat we geen gebouw maar een plek aan het ontwikkelen zijn, waarin de natuur, de cultuurhistorie, het gebouw en de economische functie samen komen. Dat vonden we belangrijk. En deze award maakt duidelijk dat dat ook wordt gezien. We hadden nooit gedacht dat het project zoveel aandacht in de media zou krijgen. Daardoor heeft het meer impact gekregen, en dient het inmiddels als inspiratiebron voor anderen om ook na te gaan denken hoe om te gaan met de natuur.”

Genderdal: Natuurinclusief zit in ons DNA

Peter Lubbers van Buro Lubbers kreeg de prijs uitgereikt voor het project Genderdal. Volgens hem zit natuurinclusief al standaard in alle plannen van zijn bureau.  “Natuurinclusief zit inmiddels in ons DNA Wij maken veel landschappelijke stedenbouw en vanuit die optiek is dit heel logisch. Dat heeft alles te maken met het feit dat de mensen die in onze projecten wonen samen een wijk moeten delen en dus ook de openbare ruimte moeten adopteren. Natuurinclusieve maatregelen stimuleren dat gemeenschappelijke gevoel. Bovendien maken we graag mooie plannen. Daar past dit ook bij.”

Happy Days: award is mooie tool

Nina Ravestein van PAD landscape was eveneens blij met de prijs voor Happy Days: “Het is goed om te zien dat Vogelbescherming en Zoogdiervereniging zich actief inzetten om natuurinclusief ontwerpen en bouwen meer aandacht te geven. Deze award is een zeer mooie tool om het delen van kennis te stimuleren onder ontwerpers en bouwers. Alleen door een multidisciplinaire samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat de ingrepen die we doen ook echt nut hebben en natuurinclusief ontwerpen dadelijk geen pionierspraktijk meer is, maar de standaard.”

Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2020

De inschrijving voor de tweede editie van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen wordt geopend in de loop van 2020. 

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's