Navigatie overslaan
Tuinbuurt Vrijlandt Rotterdam / Ballast Nedam Development Alle berichten
Tuinbuurt Vrijlandt Rotterdam / Ballast Nedam Development

Onderteken de petitie Natuurinclusief Bouwen

Geplaatst op 2 februari 2022

Tot 2030 moeten er in Nederland een miljoen huizen worden gebouwd. Vogelbescherming vindt dat er niet gebouwd mag worden in natuurgebieden, waardevolle, cultuurhistorische landschappen of in rijke weidevogelgebieden. Op de plekken waar het wel kan, moeten we de natuur versterken en moet natuurinclusief de norm zijn. Geen wijk meer zonder extra groen, geen huis meer zonder voorzieningen voor vogels en vleermuizen. Een brede coalitie van bouwondernemingen tot natuurorganisaties, waaronder Vogelbescherming, is daarom gestart met een petitie voor Natuurinclusief Bouwen. We roepen samen de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge,  op: “Maak ‘Natuurinclusief Bouwen’ verplicht voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur”.

Teken de petitie hier

Steun onze petitie en teken. Dank u wel!

Door natuurinclusief bouwen zijn we beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering én dragen we direct bij aan de biodiversiteit. Onze gebouwde omgeving wordt zo een plek waar we de ruimte delen met vogels, insecten en wilde planten. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor onze eigen gezondheid en welzijn.

Aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wordt met de petitie gevraagd om ‘Natuurinclusief Bouwen‘ tot norm te verheffen binnen ‘De Nieuwe Omgevingswet’. De volgende concrete maatregelen voor alle nieuw te bouwen wijken, woningen en gebouwen moeten daarin worden opgenomen:

1. Natuur in de woning: in elke woning komt nestgelegenheid voor gebouwafhankelijke soorten zoals huismus, gierzwaluw en vleermuizen.

2. Natuur op de woning: alle platte daken worden dubbel gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen en/of vegetatie.

3. Natuur in de buurt: elke woning heeft uitzicht op natuurlijk groen, de openbare ruimte dient voor minimaal 30% uit groen te bestaan en er moet op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Ook jouw gemeente vogelvriendelijk

In de periode rond de gemeenteraadsverkiezingen worden er nieuwe plannen gemaakt en campagnes gevoerd. De perfectie tijd dus om te lobbyen voor vogels en natuur. Samen kunnen we alle 352 gemeenten bereiken. Help je mee?

Lees wat u kunt doen