Navigatie overslaan
Alle berichten

Groene steden zijn noodzakelijk voor een leefbare toekomst van mensen en vogels

Geplaatst op 9 februari 2024

De huidige normen voor groen in steden schieten te kort en voldoen niet aan de eisen van de 3 grootste uitdagingen van deze tijd, namelijk klimaat, biodiversiteit en gezondheid. Ook is er onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van het groen. Er wordt vooral naar de hoeveelheid gekeken. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland, ANWB en Staatsbosbeheer naar de 10 groennormen, die op dit moment gebruikt worden door de steden. Het rapport werd vandaag in Den Haag aan de demissionaire ministers De Jonge en Van der Wal overhandigd. Daarin pleiten de organisaties voor één integrale norm, die landelijk wordt ingevoerd. Daarnaast moet de overheid geld reserveren. Het realiseren van extra groen in bestaand bebouwd gebied om te voldoen aan een norm kost tussen de 1 en 2 miljard euro per jaar voor alle gemeenten.  

Vogels vertellen ons hoe het gaat met de omgeving. Gaat het goed met de vogels in de stad, dan is de natuur in deze buurt gezond. Van de vogels die in de steden leven gaat meer dan de helft in aantal achteruit, een trend die al jaren gaande is. Veel openbaar groen is verdwenen, waardoor soorten die graag in parken en struiken leven zoals merels, spreeuwen, staartmezen en groenlingen moeite hebben met voedsel vinden. In steden zoals Rotterdam en Den Haag is de huismus zo goed als verdwenen en in de meeste steden zien we een halvering van de aantallen van de huismus.   

Overhandiging rapport Groennorm aan demissionaire ministers de Jong en van der Wal / Harry Meesters Overhandiging rapport Groennorm aan demissionaire ministers de Jong en van der Wal / Harry Meesters Overhandiging rapport Groennorm aan demissionaire ministers de Jong en van der Wal / Harry Meesters

Natuurinclusief bouwen

Vogelbescherming pleit daarom samen met Natuur & Milieu, ANWB en Staatsbosbeheer voor één landelijke, integrale groennorm voor het vergroenen van de steden. Groenere steden zijn nodig om de biodiversiteit te versterken, om ons aan te passen aan klimaatverandering en voor de gezondheid en welzijn van de bewoners. De organisaties pleiten voor een integrale norm: één die niet alleen uitgaat van de hoeveelheid groen, maar die ook kijkt naar de positieve effecten op de leefomgeving en op de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede verbindingen tussen land en water: parken, oevers en plantsoenen die op een natuurlijke manier met elkaar verbonden zijn. Dat is goed voor de vogels, maar geeft bijvoorbeeld ook een impuls aan recreatie. 

Basiskwaliteit Natuur

Vogelbescherming werkt al jaren hard aan het leefbaar maken van onze steden. Door natuurinclusief bouwen te stimuleren, bewoners te helpen bij het vergroenen van hun tuinen en door met gemeentes te praten over het stedelijk groen. Een belangrijk onderdeel daarbij is het uitgangspunt Basiskwaliteit Natuur: de minimale hoeveelheid groen en vogelsoorten in een wijk of buurt, waardoor de omgeving leefbaar blijft. Op die manier blijven soorten die algemeen zijn algemeen en werken we aan een leefbare toekomst, voor vogels én mensen.

Rapport 'Een praktische verkenning naar een Nederlandse groennorm'

Hier lees je het rapport 'Een praktische verkenning naar een Nederlandse groennorm'.

Vogels in de stad

Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het stedelijk groen; ook gezond voor mensen.

Doe iets voor de vogels in de stad

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl