Navigatie overslaan
Koolmees / Hans Peeters Alle berichten

Natuurinclusief bouwen in Tuinbuurt Vrijlandt in Rotterdam

Geplaatst op 9 december 2020

Ballast Nedam Development en Vogelbescherming geven hun samenwerking verder invulling door de natuur midden in de stad te versterken. In de Rotterdamse Tuinbuurt Vrijlandt worden onder meer nest- en verblijfplekken voor vogels en een vleermuizenstandaard opgenomen in de woningontwerpen. Daarnaast ontvangen alle nieuwe bewoners een compleet pakket om vogels in hun tuin aan te trekken. Na oplevering krijgen de bewoners een vogelsafari in eigen buurt aangeboden.

Vogelpakket voor bewoners

Ballast Nedam Development ontwikkelt in Rotterdam Tuinbuurt Vrijlandt, een nieuwe wijk met 290 woningen, waarvan de eerste woningen medio 2021 in verkoop gaan. Eind 2021 start vervolgens de bouw. De nieuwe bewoners van die buurt krijgen een vogelpakket van Ballast Nedam Development en Vogelbescherming. Daarin zitten onder meer een nestkast, een voersilo, vogelvoer, een vogelgids en allerlei handige tips om meer vogels in je tuin te krijgen en de juiste beplanting voor in de tuin uit te kiezen. Zo kan iedereen meehelpen ook het eigen perceel verder te vergroenen en vogelvriendelijk in te richten.

Dat is precies ook wat bewoners willen, zo bleek recent nog uit een bewonersenquête van Ballast Nedam Development en Vogelbescherming. Veel (toekomstige) bewoners vinden de biodiversiteit belangrijk en dragen daar graag in hun eigen omgeving aan bij. Zowel Ballast Nedam Development als Vogelbescherming willen de bewustwording over vogels als mede-bewoners in onze directe leefomgeving graag stimuleren en bundelen daarom op deze manier de kennis en krachten.

Vogelsafari

Als de woningen worden opgeleverd, kunnen de bewoners van Tuinbuurt Vrijlandt meedoen met een vogelsafari van Vogelbescherming. Men leert om met vogelogen naar de eigen buurt te kijken. Wat is de geschikte begroeiing, waar zijn schuil- en broedplekken en welke (vogel)soorten komen er in de wijk voor? Parallel aan onze wereld bevindt zich in de stad een dierenwereld. Als je eenmaal weet waar je op moet letten, is geen wandeling meer hetzelfde, dan loop je door je eigen natuurdocumentaire.

Tuinbuurt Vrijlandt Rotterdam / Ballast Nedam Development Tuinbuurt Vrijlandt Rotterdam / Ballast Nedam Development

Natuurinclusief bouwen

Ook bij de bouw van de woningen zelf wordt al rekening gehouden met de niet-menselijke medebewoners van Tuinbuurt Vrijlandt. Dit komt voort uit de filosofie: als wij zorgen voor de natuur, zorgt de natuur voor ons. Zo worden ongeveer 290 neststenen in de huizen gemetseld waar de spectaculaire gierzwaluwen kunnen nestelen, komen er ook plekken waar huismussen kunnen broeden en verblijfstenen voor vleermuizen. Daarnaast wordt op een aantal geschikte plekken de spouw toegankelijk gemaakt voor vleermuizen.

Ook de openbare ruimte krijgt veel aandacht. De wijk is opgebouwd rond een centrale groene ruimte met een vijver. De vele bomen in de wijk zijn van verschillende soorten ter bevordering van de biodiversiteit. Per straat zorgt dit voor variatie in de  uitstraling.

Een centraal gelegen circulaire buurtkas maakt het samenzijn van buurtbewoners mogelijk. Hier is ook ruimte voor bijvoorbeeld een gezamenlijke buurtmoestuin en speelvoorzieningen. In het ontwerp zitten op sommige plekken ook ingebouwde plantenbakken tussen de voordeuren, zo kunnen bijvoorbeeld buren gezamenlijk gebruik maken van kruiden. Daarnaast komen er vele meters met hagen en groene erfafscheidingen, vanuit een ‘tuindorp’-gedachte. De hagen bieden veel variatie, denk aan liguster, meidoorn en haagbeuk. Vogels zijn daar dol op.

Zo stimuleren we op allerlei manieren de biodiversiteit in de wijk. Een extra voordeel van het vele groen is dat bij hevige regenval het water lokaal kan worden opgevangen en er geen problemen ontstaan, de wijk is daarmee klimaatadaptief.

Ballast Nedam Development en Vogelbescherming hopen hiermee een bijdrage te leveren aan een beter leefgebied voor vogels, het woongenot van de nieuwe bewoners van Tuinbuurt Vrijlandt en meer bewustwording voor de noodzaak iets te doen voor biodiversiteit in het stedelijk gebied.

Geef voor vogels

Vogels zijn er altijd en bijna overal. Ze bezorgen ons plezier en blijven ons verwonderen. Toch is de aanwezigheid van vogels niet vanzelfsprekend. Veel vogels hebben het moeilijk of dreigen zelfs uit ons land te verdwijnen. Help ook mee.  

Geef voor vogels

Vogels en nieuwbouw

Vogelbescherming ziet het als een belangrijke taak om samen met projectontwikkelaars en beleidsmakers vogelvriendelijke oplossingen aan de tekentafel een plek te geven. Want dankzij vogels komen dorpen en steden pas écht tot leven.

Draag een steentje bij