Navigatie overslaan
Gierzwaluw / Shutterstock Alle berichten

Monitoring verblijfplaatsen vogels en vleermuizen in Brabant weer van start

Geplaatst op 23 april 2021

Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging monitoren ook dit jaar weer het aantal nesten van vogels en vleermuizen in Brabantse steden. Vanaf eind april wordt er gestart in Eindhoven, Helmond, Tilburg, Breda en ’s Hertogenbosch. De Provincie Brabant werkt samen met Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging sinds 2018 aan een beter leefgebied voor vogels en vleermuizen in de stad. Zo wordt er bij nieuwbouw-en renovatieprojecten rekening gehouden met de natuur in en om de huizen.

Neststenen bieden kansen

Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming Nederland ligt toe: ‘Huismussen en gierzwaluwen zijn in Nederland volledig afhankelijk van gebouwen: hier bouwen ze hun nesten en brengen hun jongen groot. De stad is daarmee de belangrijkste leefomgeving voor deze dieren. Ook voor een aantal soorten vleermuizen zijn gebouwen essentieel als verblijfplaats. 

neststeen gierzwaluw / Jochem Kuhnen Neststeen gierzwaluw neststeen gierzwaluw / Jochem Kuhnen

In Brabant wordt gelukkig in steeds meer lopende nieuwbouw- en renovatieprojecten rekening gehouden met vogels en vleermuizen, onder andere door het plaatsen van voorzieningen voor vleermuizen en neststenen voor vogels.” Het plaatsen van deze neststenen of vleermuisvoorzieningen gaat in goede samenwerking met ontwikkelaars, architecten en woningbouwcorporaties.

Meten is weten

Sinds 2018 worden er steeds meer verblijfplaatsen gerealiseerd. Door jaarlijks te monitoren wordt duidelijk of en hoe de neststenen gebruikt worden. Uit de eerste monitoringsronde vorig jaar bleek dat met name huismussen op een aantal plaatsen de nesten al ontdekt hadden.

Hulp bij monitoring welkom

De monitoringsrondes starten eind april. Alle hulp daarbij is welkom. Aanmelden kan door Vogelbescherming en Zoogdiervereniging een e-mail te sturen naar: b5@zoogdiervereniging.nl.

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl