Navigatie overslaan
Huismus / Shutterstock Alle berichten

Meer aandacht voor vogels en natuur in gemeentebeleid

Geplaatst op 26 april 2018

Vogelbescherming Nederland roept in een brief de nieuwe gemeenteraden op om de komende vier jaar extra aandacht te besteden aan vogels en natuur. Gemeentebesturen hebben tal van mogelijkheden om vogels en andere dieren die in de knel zitten te helpen. Daarmee wordt de stad ook voor de menselijke bewoners leefbaarder gemaakt stelt Vogelbescherming.

In een vandaag verstuurde brief aan alle politieke partijen in de gemeenten waar vorige maand verkiezingen zijn gehouden, roept Vogelbescherming op om maatregelen voor vogels en andere dieren te nemen. Deze maatregelen zouden onderdeel moeten vormen van de nieuwe college-akkoorden die nu in veel gemeenten gaande zijn. 

Bebouwde kom? Leefgebied!

De bebouwde omgeving is voor veel vogels en andere dieren een belangrijk leefgebied. Voor sommige diersoorten is het stedelijk gebied zelfs het belangrijkste leefgebied. Een aantal soorten zijn namelijk afhankelijk van de bebouwde omgeving omdat ze verblijven in gebouwen, zoals gierzwaluw en huismus. Andere soorten komen veelvuldig voor in tuinen en parken zoals mezen en roodborstjes.

Concrete maatregelen helpen

Voor al deze vogels kunnen gemeenten concrete maatregelen nemen. Bij renovatie en nieuwbouw kan standaard nest- en verblijfsgelegenheid voor vogels en vleermuizen worden gerealiseerd. Door inheemse kruiden en bloemen in groenstroken in te zaaien en te stoppen met gebruik van gif neemt het aantal insecten in de bebouwde kom toe. Gemeenten kunnen bewoners ondersteunen bij het vogel- en natuurvriendelijk inrichten van hun tuin.

Ook voor de bewoners

Vogelbescherming schrijft de partijen dat meer groen binnen de bebouwde kom niet alleen goed voor de natuur is, maar ook belangrijk voor de menselijke bewoners. Een groene leefomgeving draagt bij aan een goede gezondheid van de inwoners. Bovendien bestaan voor veel stedelijke opgaves groene oplossingen, zoals wateropvang en klimaatadaptatie.

Vogelbescherming verwacht dat het aantal gemeenten met een vogel- en natuurvriendelijk beleid na de afgelopen verkiezingen flink zal toenemen.