Navigatie overslaan
Stad / Shutterstock Alle berichten

Nieuwe handvatten voor natuurinclusief bouwen

Geplaatst op 30 oktober 2019

Vogelbescherming heeft samen met een aantal partners de Toolbox Natuurinclusief Bouwen ontwikkeld. Professionals die betrokken zijn bij bouwen, renoveren en het ontwikkelen van gebieden krijgen - vanaf 20 november - digitaal praktische handvatten voor meer biodiversiteit in de stad. Femke Jochems van Vogelbescherming over werking en achtergrond van deze toolbox.
Gierzwaluw / Elwin van der Kolk Gierzwaluw / Elwin van der Kolk

Een Toolbox Natuurinclusief Bouwen – wat is het en wat zit er in deze gereedschapskist?

“De Toolbox is een website voor architecten, gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporatie. Zij kunnen er informatie en inspiratie vinden. Dat gaat over heel verschillende aspecten van natuurinclusief bouwen. Denk aan het opnemen van speciale neststenen bij nieuwbouw of renovatie, het aanleggen van groene daken, maar ook de inrichting van de openbare ruimte. ‘Wat wil je maken?’ is steeds het uitgangspunt. Stel, je wilt of moet als ontwikkelaar iets doen voor huismussen, dan wijst de website je op technische maatregelen zoals mussenkasten in de gevel. Je kunt er ook informatie vinden over waarom groen in de stad belangrijk is en een presentatie om bijvoorbeeld je collega’s enthousiast te maken.

Op de homepage komen ook voorbeeldprojecten, vlogs met inspirerende mensen uit het vakgebied en handige factsheets.”

Natuurinclusief bouwen is vaak maatwerk. Hoe gedetailleerd is de informatie?

“Elke situatie en plek is weer anders, dus wij geven algemene handvatten. Bijvoorbeeld: wil je bomen toepassen in het project, probeer eerst te behouden wat er is. Lukt dat niet, gebruik dan inheemse bomen, of onderzoek de mogelijkheid voor bomen die voedsel voor bijen leveren, zogenaamde drachtbomen. De Toolbox informeert je over hoe je een bijdrage kunt leveren aan de biodiversiteit in de stad bij beslissingen die je toch al neemt.”

Waarom is het belangrijk dat er natuurinclusief wordt gebouwd?

“Dat is uiteraard belangrijk voor natuur en vogels in de stad. Maar een natuurlijke omgeving draagt ook bij aan het welzijn en de gezondheid van mensen, net als aan het vraagstuk van de klimaatadaptie.”

Gewone dwergvleermuis / Shutterstock Gewone dwergvleermuis / Shutterstock

Veel partijen zijn hiermee bezig.

“Dat klopt, voor hen hebben we nu de beschikbare kennis gebundeld. En die houden we ook actueel.

Vogelbescherming werkt sinds 2005 aan de verbetering van stadsnatuur. De laatste jaren trekken we steeds meer op met de Zoogdiervereniging. Dat is een logische partner aangezien vleermuizen een verblijfplek in gebouwen hebben en ook afhankelijk zijn van groen in de stad.

Zie het zo: een stad vol vogels en vleermuizen is een indicator dat de stadsnatuur er ecologisch gezien goed voor staat. Die dieren zijn er alleen als er gezonde lucht en voldoende groen en water is. En voldoende voedsel in de vorm van insecten.”

Wat is het basisprincipe?

“Het uitgangspunt is steeds: creëer verblijven en voedselplekken, pas variatie in landschap toe en realiseer bescherming. Die drie principes – voedsel, veiligheid en voortplanting – gelden overigens voor de natuur in heel Nederland.”

 

Hoe is de Toolbox Natuurinclusief Bouwen ontstaan?

“De Toolbox is een logisch vervolg op onze activiteiten voor de bescherming van stadsvogels in de afgelopen jaren. In de provincie Noord-Brabant zitten we ook al sinds 2017 met architecten, ontwikkelaars en gemeenten om tafel om advies te geven over natuurinclusief bouwen.

Dankzij ondersteuning van de provincie Noord-Brabant, maar ook van de provincie Overijssel en gelijkgezinde organisaties als RVO konden Vogelbescherming en Zoogdiervereniging de Toolbox ontwikkelen.”

Zelf aan de slag met de Toolbox?

Op 20 november wordt de Toolbox Natuurinclusief Bouwen officieel gelanceerd tijdens het congres Natuurlijk, een initiatief van de provincie Overijssel. Naast de spetterende lancering kun je op dit congres ook zelf aan de slag met de toolbox tijdens een hands-on sessie.

Benieuwd? Meld je dan nu aan; het is gratis!

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's

Checklist Vogelvriendelijk Bouwen

De Checklist Groen Bouwen biedt hulp bij effectief 'vergroenen'. We helpen iedereen op weg die zich bezig houdt met nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming. Grote partijen, maar ook particulieren met een eigen huis.

Start de checklist