Navigatie overslaan
Merel / Shutterstock Alle berichten

Spaar de struik

Geplaatst op 2 februari 2021

Wat ritstelt daar in het struikgewas? Als je op een zonnige lenteochtend een ommetje door de buurt maakt, zie je vaak een donkere flits wegschieten in de bosjes, soms luid roepend. Bosjes en struiken zijn dan ook een ideale schuilplek voor stadse vogels. Daarnaast maken bekende soorten als merel, roodborst en natuurlijk de schattige staartmees hun nest graag niet te hoog van de grond, maar wel beschut. In een fijne struik dus!  

Maar het gaat niet goed met deze struikbroeders in de stad. Sinds het begin van het Meetnet Urbane Soorten (MUS) in 2007 neemt deze groep, waaronder ook de zanglijster en winterkoning vallen, in aantal af. De afname van struiken en heggen in tuinen en in het openbaar groen dragen hieraan bij.

Bruine rat / Jelle de Jong Bruine rat / Jelle de Jong

Ongenode gast

Met de bruine rat, een stadsdier bij uitstek, gaat het de laatste jaren wél goed. Intelligent, sociaal en vindingrijk leren deze kleine zoogdieren snel waar ze een lekker hapje en beschutte plek kunnen vinden. Ze zijn onderdeel van onze stadsnatuur! Hoe slim en sociaal ook, in te grote aantallen worden ratten ongenode gasten. Ze veroorzaken schade aan telefoonkabels en isolatiemateriaal en kunnen ziekten bij zich dragen.

Hoewel er geen concrete cijfers zijn over het aantal bruine ratten in Nederland, neemt het aantal meldingen de laatste jaren wel toe. Veel gemeenten nemen de bestrijding dan ook serieus ter hand. Bij die bestrijding sneuvelen regelmatig stukken struiken, struweel en andere bosjes. Die zijn voor een rat natuurlijk net zo goed een schuilplek als voor een huismus.

Knobbelzwaan / Pixabay Knobbelzwaan / Pixabay

Bestrijd de oorzaken, niet de gevolgen

Met het verwijderen van deze bosjes verdwijnt ook extra leefgebied voor de struikbroeders, die toch al in zwaar weer zitten. Bovendien is het niet de bron van het (ratten)probleem: dat is voedsel! Zwerfafval, slecht sluitende containers, oud brood dat aan de eendjes wordt gevoerd, ratten komen voornamelijk af op de rijke voedselbronnen. Het terugsnoeien of (deels) verwijderen van sommige struiken kan onderdeel zijn van een goed georganiseerde aanpak om rattenoverlast tegen te gaan, het zogeheten Integrated Pest Management, maar mag nooit het eerste of enige middel zijn. Bestrijd bij rattenoverlast de oorzaken, niet de gevolgen. Spaar de struik waar mogelijk, zodat deze in lente weer kan ritselen met merels, roodborsten en winterkoninkjes.

Vogels in de stad

Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het stedelijk groen; ook gezond voor mensen.

Doe iets voor de vogels in de stad

Vogels en nieuwbouw

Vogelbescherming ziet het als een belangrijke taak om samen met projectontwikkelaars en beleidsmakers vogelvriendelijke oplossingen aan de tekentafel een plek te geven. Want dankzij vogels komen dorpen en steden pas écht tot leven.

Draag een steentje bij