Navigatie overslaan
Gierzwaluw / Hans Peeters Alle berichten

Kiezen voor een natuurinclusief leven

Geplaatst op 29 juli 2021

Er komt een tijd dat ‘natuurinclusief’ de gewoonste zaak van de wereld is. Daar is Eddy Nieuwstraten, bestuurslid bij Vogelbescherming, van overtuigd. Maar tot die tijd zijn er aanjagers nodig en inspirerende projecten. Dit jaar zal hij als jurylid van de 'Award Natuurinclusief bouwen & ontwerpen' vooral letten op inzendingen die deze beweging als een trigger op gang helpen.

Waar ga jij op letten als jurylid van de Natuurinclusief Bouwen Award?

“Ik kijk vooral naar projecten die zichtbaar zijn. Om de natuurinclusieve beweging aan te jagen, hebben we inspirerende voorbeelden nodig. Slimme en leuke projecten die gemakkelijk te kopiëren zijn. Een goed idee kan zo een grote impact hebben. En dat kan klein beginnen.
Neem je eigen achtertuin. Ik ken een Stadsvogeladviseur van Vogelbescherming die iedere millimeter van zijn kleine tuin heeft ingericht op biodiversiteit. Het is een kleine oase geworden, verrassend rijk aan planten en dieren. Als vijf procent van alle mensen zijn voorbeeld zouden volgen, zou dat al zoveel schelen.”

Eddy Nieuwstraten Eddy Nieuwstraten

Wat is jouw achtergrond?

“De natuur loopt als een rode draad door mijn leven. Ik ben vanaf mijn achtste bezeten van vogels en ging toen al met een vogelgidsje op pad. Ik ben nog steeds een actieve vogelaar en reisleider voor vogelreizen. Verder ben ik voorzitter van de commissie die zeldzame vogels in Nederland beoordeelt, deze archiveert en erover publiceert. En ik ben lid van de Raad van Toezicht van Vogelbescherming Nederland: een bijzonder eervolle positie.”

“In mijn werk voor de Provincie Noord-Brabant houd ik me ook al jaren in verschillende functies bezig met natuur. Met de inrichting van nieuwe natuurgebieden bijvoorbeeld. Of het waterbeleid en de infrastructuur in combinatie met natuur.
Op dit moment werk ik onder andere voor het Interprovinciaal Overleg (IPO) en werk ik mee aan het opstellen van een nieuw Brabants natuurbeleidsplan. Provincies hebben een belangrijke centrale positie in het natuurbeleid. Dus ik zit op een goede plek om aan natuurbeleid te werken.”

“Er liggen nog veel uitdagingen voor ons. Het Natuurnetwerk Nederland is een heel sterk beleidsconcept, maar het afronden van dit natuurnetwerk – zowel qua omvang als qua kwaliteit – vraagt nog een grote inspanning. En ook buiten dit natuurnetwerk moet nog veel bereikt worden. Het landschap verschraalt en de natuurkwaliteit in het agrarisch gebied gaat nog steeds op veel plekken sterk achteruit.”

Welke rol speelt natuurinclusief bouwen hierin?

Ik zie natuurinclusief bouwen als een onderdeel van een bredere natuurinclusieve beweging. Dat vind ik een logische en belangrijke ontwikkeling, die we nu een duwtje moeten geven. Alleen een Natuurnetwerk Nederland kan de natuur in ons land niet overeind houden. Ook daarbuiten moet je kijken. Zo moet de luchtkwaliteit beter, net als de beschikbaarheid van schoon en voldoende water. Natuurinclusiviteit zou de noodzakelijke gamechanger kunnen zijn; een nieuw uitgangspunt. En dan dus niet alleen wat het bouwen betreft.
We zouden de natuur op zowel het platteland als in de stad een rol moeten geven, als onderdeel van onze eigen omgeving en als zachte overgang naar de natuurgebieden. Vandaag de dag vinden we het logisch dat de grond waarop we bouwen schoon is. Ik verwacht dat natuurinclusief op termijn eenzelfde vanzelfsprekendheid krijgt.”

Kauw / Cees Bax Kauw / Cees Bax

Hoe gaat deze beweging groeien?

“De overheid zou dit natuurinclusief denken kunnen aanjagen, maar ook de markt mag zich laten horen. Burgers hebben een groot belang bij deze ontwikkeling. In tijden van klimaatverandering houdt natuur de stad leefbaar. En er zijn gelukkig in heel Nederland al prachtige en aansprekende voorbeelden bekend, op grote en op kleine schaal.”

“Een goede reden om dit aan te jagen is dat de aanwezigheid van natuur in en nabij de bebouwing door inwoners enorm belangrijk gevonden wordt. Ik ben er ook van overtuigd dat mensen steeds vaker herkennen dat natuur niet alleen nodig is als leefgebied voor planten en dieren, maar ook voor ons eigen geestelijke welzijn. Natuur is de plek om tot rust te komen, waar koelte gevonden wordt, waar water van plotselinge hoosbuien opgevangen kan worden. Als dat bewustzijn nog verder groeit, is de keuze voor een natuurinclusief leven snel gemaakt.”

Award 2021

Aanmelden voor de Award Bouw Natuurinclusief kan nog tot en met 21 augustus. Ben je een bouwer, ontwerper of ontwikkelaar en hou jij rekening met de natuur in de stad? Meld je dan aan via de website van Bouw Natuurinclusief.

Vogels in de stad

Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het stedelijk groen; ook gezond voor mensen.

Doe iets voor de vogels in de stad

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl