Navigatie overslaan
Stem voor wat je lief is Alle berichten

Kies deze Europese verkiezingen voor de natuur!

Geplaatst op 13 mei 2019

De EU is heel erg belangrijk voor natuur en biodiversiteit. De bescherming van unieke Europese natuurgebieden, van de Waddenzee tot de Pyreneeën, vindt voor een belangrijk deel plaats in Brussel. Zonder Europese bescherming was het met veel van die gebieden gedaan. Dankzij EU-richtlijnen is de bescherming van deze natuurgebieden op papier redelijk op orde, maar als we naar de Europese biodiversiteit in zijn geheel kijken ziet het er een stuk slechter uit. De biodiversiteit holt achteruit: vogels en andere dieren verdwijnen, voor veel planten geldt hetzelfde.

Vooral in het boerenland kelderen de aantallen vogels, vlinders, bijen en wilde bloemen. Omdat het landbouwbeleid vooral in Brussel wordt bepaald, is uw stem cruciaal voor een groene Europese toekomst. Willen we een levend boerenland waar we nog veldleeuweriken horen, dan moet het roer om. Stem op 23 mei dus Voor wat u lief hebt!

700 miljoen voor de Nederlandse landbouw

Bij de Europese verkiezingen staat er veel op het spel voor de boerenlandvogels. Om het dicht bij huis te houden: de Nederlandse landbouw ontvangt jaarlijks 700 miljoen euro aan subsidies vanuit de EU. Aan die subsidies zijn vrijwel geen voorwaarden voor natuurvriendelijke landbouw verbonden. Vogelbescherming Nederland roept de Europese politici op om de landbouwsubsidies zo snel mogelijk in te zetten voor een gezonder en natuurrijker landbouwbeleid.

114 euro Mijn 114 euro voor zingende veldleeuweriken. 114 euro

Iedere Nederlander betaalt 114 euro

Vragen om natuurvriendelijkere landbouw is meer dan verdedigbaar. Europa geeft bijna 60 miljard uit aan landbouwsubsidies, waarvan dus 700 miljoen naar Nederland gaat. Ons belastinggeld. Omgerekend betaalt iedere Europeaan 114 euro per jaar aan landbouwsubsidies. Voor dat geld verwacht je geen boerenland waar de natuur instort. Waar bloemen, insecten en vogels in hoog tempo verdwijnen. We kunnen het tij nog keren, maar dan moeten we alle zeilen bijzetten. Alleen zo kunnen we de veldleeuwerik redden en de grutto voor de toekomst te behouden.

Stem op 23 mei tijdens de Europese Verkiezingen voor herstel van de natuur op het boerenland en roep daarmee de politieke partijen op onze insecten, vlinders en vogels te beschermen!

Andrea Kuiper, team landelijk gebied

Europese verkiezingen

Gelukkig is er iets te kiezen: Vogelbescherming Nederland heeft de programma’s van alle partijen tegen het licht gehouden.

Traditioneel groen is ambitieus

Een eerste lezing van de programma’s leert dat de traditioneel wat groenere partijen -  GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, SP en PvdA – programma’s hebben die het sneller mogelijk maken de natuur van het platteland te herstellen.

Uiteraard legt iedere partij daarbij net even wat andere accenten. Zo pleit GroenLinks voor een omslag naar een geheel nieuwe groene economie en legt de nadruk op een de transitie naar natuurinclusieve landbouw waarbij chemische bestrijdingsmiddelen worden uit gefaseerd en Europese inkomenssteun wordt gekoppeld aan inzet voor natuurherstel en dierenwelzijn. Als euro kritische partij gaat de SP de verschraling van de groene ruimte te lijf door het hele Europese subsidiestelsel af te breken en er nationale subsidies voor groener beleid tegenover te zetten. De Partij voor de Dieren gaat voor volledige vergroening en kiest onomwonden voor een plantaardige consumptiemaatschappij.

De PvdA wil met strenge eisen voor EU en import en criteria voor landbouwsubsidies een betere balans tussen landbouw, natuur en samenleving en D66 vindt dat landbouwsubsidie alleen nog maar mag worden uitgekeerd als er ‘Parijs-proof’ wordt geboerd. 

Andere partijen kiezen voor groei economie boven herstel natuur

CDA, VVD en ChristenUnie-SGP hechten minder belang aan maatregelen om de biodiversiteitcrisis op het platteland aan te pakken: het CDA houdt bijvoorbeeld vast aan subsidie als boereninkomen zolang de opbrengsten niet kostendekkend zijn en ChristenUnie-SGP laten een zelfde geluid horen. De VVD stuurt op meer efficiëntie op platteland en meer vrijheid om de ondernemersgeest te prikkelen. De PVV heeft geen standpunten over de landbouw opgenomen in zijn Europese verkiezingsprogramma.

Landbouwcommissie EU moet groener

De prestaties in het Europarlement bevestigen de verschillen tussen de groenere partijen enerzijds en de meer economie-gedreven fracties anderzijds. Daarbij is glashelder dat een grotere betrokkenheid van de groene fracties nodig is om natuurinclusieve landbouw te kunnen bepleiten. Wel of green groene landbouwkoers in Europa wordt onder andere bepaald door de landbouwcommissie. Daar leveren nu alleen CDA, VVD en Partij voor de Dieren een Europarlementariër, maar wordt bijvoorbeeld D66 in die commissie vertegenwoordigd door de VVD. Dat komt omdat D66 en de VVD onderdeel zijn van dezelfde Europese fractie: de Alliance of Liberals en Democrats for Europe (ALDE). Uiteraard heeft dat gevolgen voor de groene ambities.

De nieuwkomers houden het vaag

Van Forum voor Democratie, 50PLUS en DENK – alle drie mogelijke nieuwkomers in Europarlement - is nog niet geheel duidelijk welke kant ze op willen met biodiversiteit. 50PLUS is nog het concreetst met een passage waarin een geheel nieuw subsidiegebouw wordt bepleit dat in de plaats moet komen voor het huidige landbouwbeleid. Daarvoor in de plaats komt een plan voor een leefbaar platteland met oog voor duurzaamheid. Bovendien pleiten ze voor een krachtige verdere uitvoering van het project Natura 2000. DENK wil het landbouwbudget van de EU drastisch verlagen en het vrijgekomen geld inzetten voor innovatie en onderzoek, zodat Europa meer kan doen voor wetenschap op topniveau en industrieel leiderschap. Forum voor Democratie heeft net als de PVV geen plannen voor landbouw en biodiversiteit opgenomen in het EU-programma.

Vogelbescherming Nederland roept iedereen op voor de natuur te stemmen, of als u zich niet thuis voelt bij de partijen met groenere programma’s die partijen op te roepen beter hun best te doen voor de natuur en zich in te spannen om de natuur van het platteland te redden!

PolderPracht Terschelling

Vogelbescherming heeft zich met het project PolderPracht actief ingezet voor de weidevogels op Terschelling. Samen met boeren, kaasmakers en ondernemers hebben we een duurzaam verdienmodel neergezet met ruimte voor vogels.

Lees meer over PolderPracht

PARTRIDGE project

Lees hier alles over het internationale PARTRIDGE project. Bloemenblokken, keverbanken en patrijzenhagen zorgen ervoor dat akkervogels zoals de patrijs niet uitsterven in Europa.

lees meer