Navigatie overslaan
Zeearend / Milena Huender FvdM Alle berichten

Hoe bepaal je je stem bij de EU-verkiezingen?

Geplaatst op 27 mei 2024

Op 6 juni stemmen we voor het Europees Parlement. Veel van ons landbouw-, natuur- en klimaatbeleid wordt in Brussel bepaald. De uitslag van deze verkiezingen is dus erg belangrijk voor vogels en natuur. Misschien wel belangrijker dan ooit. Onze oproep: stem op een politieke partij met groene voornemens. Maar waar moet je precies op letten als je wilt stemmen voor vogels en natuur?
5 handvatten om je stem te bepalen.

1. Stem op een partij die de Green Deal in hoog tempo wil voortzetten

Klimaatverandering en milieuvervuiling en alle gevolgen daarvan vormen grote bedreigingen voor Europa. Om deze bedreigingen een halt toe te roepen, kwam de Europese Commissie een aantal jaar geleden met de baanbrekende Green Deal; een pakket aan maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken, onze natuur te herstellen en een duurzame voedselvoorziening te garanderen. Prachtige ambities waaraan de afgelopen jaren hard is gewerkt, ook in Nederland. Helaas wordt de Green Deal recent steeds verder uitgekleed. En dat moet niet.

Veldleeuwerik / Shutterstock Veldleeuwerik / Shutterstock

2. Kies voor een partij die het Europese landbouwbeleid wil vergroenen

Wist je dat bijna een derde van de reguliere Europese begroting besteed wordt aan de landbouwsubsidies? Een gigantisch bedrag. Alleen al in Nederland gaan er jaarlijks honderden miljoenen naar de landbouwsector. Helaas wordt daarmee vooral de intensivering gericht op goedkope bulkproductie van landbouwgoederen gestimuleerd. Een vorm van landbouw die niet alleen de balans met de natuur kwijt is – de afname van broedvogels op het platteland is schrikbarend groot –, maar waar bovendien voor boeren geen duurzaam verdienmodel uit te halen valt.

Het kan anders. Door landbouwsubsidies uit te keren aan boeren die bijvoorbeeld geen pesticiden gebruiken, juist wel aan weidevogelbeheer doen of het streekeigen landschap beheren, wordt natuurvriendelijk boeren beloond. Zulke maatregelen zijn goed voor natuurherstel op het boerenland en voor vogels zoals grutto en kievit. Er zijn genoeg voorbeelden voor hoe het wel kan.

3. Check of een partij natuurbescherming en natuurherstel hoog in het vaandel heeft staan

Voor de bescherming van vogels en natuur kunnen we niet zonder EU-wet- en regelgeving. In het bijzonder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dankzij deze wetten moeten lidstaten goed zorgen voor de Europa levende vogels, leefgebieden en wilde dier- en plantsoorten. Er zijn bovendien Natura 2000-gebieden aangewezen, waar strikte beschermingseisen gelden omdat er bijzondere soorten voorkomen.

Niet alle politieke partijen zijn blij met de Europese natuurbeschermingsregels, zoals blijkt uit de stikstofdiscussie. In plaats van serieus werk te maken van stikstofreductie en natuurherstel zoeken sommige politici juist naar manieren om het natuurbeleid af te zwakken en Natura 2000-gebieden te schrappen.

Dat is zeer onverstandig, we hebben natuur(gebieden) keihard nodig. De natuur is onze beste bondgenoot als het gaat om de desastreuse gevolgen tegen te gaan van de opwarming van de aarde, voor een duurzame voedselvoorziening en een gezonde leefomgeving. Elke euro die je nu investeert, levert op termijn 8 tot 38 euro op.

Patrijs / Gydo Koster - Fotogalerij Patrijs / Gydo Koster - Fotogalerij

4. Kies een partij die van waterkwaliteit een hoge prioriteit maakt

In 2000 hebben Europese landen afgesproken dat de waterkwaliteit in 2027 op orde moet zijn. Dat geldt voor sloten, rivieren en beken. Inmiddels is het 2024 en voldoet slechts 4 procent van onze wateren hier aan. Nederland stevent hiermee af op een nieuwe stikstofcrisis, want Brussel kan juridische actie ondernemen als de doelen niet gehaald worden.

Heel veel vogels zijn afhankelijk van de waterrijke deltanatuur van Nederland. Maar wij zelf natuurlijk net zo hard. Het RIVM waarschuwt nu al voor het ontbreken van voldoende schoon drinkwater. Voortvarende actie is dus keihard nodig, juist ook op Europees niveau. Vervuild water stroomt tenslotte ook uit het buitenland de Nederlandse rivieren in.

5. Beoordeel een partij op klimaatambities

De meeste partijen vinden intussen wel dat klimaatverandering een van de grootste bedreigingen van onze tijd is. Maar de meningen verschillen sterk over de snelheid en de manier waarop het probleem moet worden tegengegaan.

Een ding is duidelijk: klimaatverandering is desastreus, ook voor veel vogels. Zeker als Nederland de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs wil halen, is nu aanvullende actie nodig. Dat betekent nóg sneller CO2-reduceren en volop inzetten op zon- en windenergie – wel op de plekken die vogels en natuur zo min mogelijk schaden. En niet te vergeten, de natuur inzetten als bondgenoot! Natuur houdt namelijk water vast, zorgt voor verkoeling, legt CO2 vast en beschermt ons tegen overstromingen.

Nog meer stemhulp

Bij het bepalen van je keuze op welke partij je op 6 juni stemt, kun je kijken hoe de huidige partijen in het Europees Parlement gestemd hebben via een website van een aantal samenwerkende natuurorganisaties.

De natuurorganisaties beoordeelden het eerdere stemgedrag op het gebied van natuur en klimaat en gaven er punten aan. Hieronder de natuur-score.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Help mee vogels beschermen

Vogels zijn er overal en altijd: alledaags en fascinerend, spannend en ontroerend tegelijk. Wij kunnen ons een wereld zonder vogels niet voorstellen. Help mee vogels beschermen en ontvang ook nog eens ons magazine Vogels.

Word lid