Navigatie overslaan
Grutto Murk Nijdam / Jouke Altenburg Alle berichten

Grûtte Murk

Geplaatst op 26 mei 2016

Bij ‘Fryslân’ denk ik niet als eerste aan de vlag met ‘pompebledden’ of aan ‘Grûtte Pier’ uit de televisieserie ‘Floris’. Voor de 50-minners onder de lezers: Grûtte Pier was de legendarische ‘Kening fan Fryslan’ en ‘admiraal van de Zuiderzee’. Maar bij ‘Fryslân’ denk ik aan Grûtte Murk, weidevogelboer te Wommels (boven Bolsward).

Bronzen grutto voor Murk

Murk Nijdam ontving op 21 maart jl. in een speciale radio-uitzending van Vara’s Vroege Vogels uit handen van directeur Fred Wouters van Vogelbescherming de ‘Bronzen grutto’ vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het beschermen van de weidevogels op zijn land. Aan de toekenning was ook een geldbedrag verbonden. Dat bedrag heeft Murk gebruikt om een Gruttokunstwerk te maken.

Reuzengrutto

Geïnspireerd door de Bronzen grutto van kunstenaar Bert Denneman maakte Murk een stalen beeld van bijna vier meter hoog. Het werd op zondagavond 23 mei jl. op zijn erf onthuld door Theunis Piersma, hoogleraar Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aanwezig waren o.a. Murks’ weidevogelvrijwilligers, tal van Friezen die zich inzetten voor de weidevogels en de burgemeester.

Duidelijke boodschap

Het imposante Gruttobeeld zal komende week worden verplaatst naar de aangrenzende Slachtedyk. Daarover wordt in het weekend van 4 juni de Slachtemarathon gelopen. Een evenement waar duizenden hardlopers en wandelaars aan deelnemen. Zij kunnen er niet omheen dat weidevogels bij boeren als ‘Grûtte Murk’ in goede handen zijn.

Jouke Altenburg,
team Landelijk Gebied Vogelbescherming Nederland