Navigatie overslaan
Huismussen in de stad / Pixabay Alle berichten

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 – ook belangrijk voor vogels

Geplaatst op 6 juli 2021

Op 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat lijkt nog ver weg, maar nu al werken politieke partijen aan hun partijprogramma’s. Gemeenten nemen veel beslissingen waar vogels en natuur van kunnen profiteren. Onze oproep is om de natuur te laten meetellen, zowel in het maken van plannen, als dadelijk in het stemhokje. Wat doen wij, en wat kunt u doen?

De 352 gemeenten in Nederland spelen vaak een grote rol als het gaat om kwaliteit van onze natuur. Denk aan het verschil tussen een natuurvriendelijke oever in het park met zingende kleine karekieten, of een strakke beschoeiing zonder rietkraag én zonder leven. Een bloemrijke berm vol insecten, of een kaal gemaaide berm. Gif, of gifloos beheer van openbaar groen. Wel of geen voorzieningen voor huismussen en gierzwaluwen in publieke gebouwen. Allemaal voorbeelden waar de gemeente en dus de gemeenteraad over beslist.

352 oproepen voor de natuur

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 roept Vogelbescherming alle gemeenten op om ervoor te zorgen dat de rijkdom aan vogels en natuur in hun gemeente beschermd en hersteld wordt. En dat geldt niet alleen in natuurgebieden maar ook – juist – daarbuiten. Overál zijn maatregelen nodig: ook in de stad, op het boerenland en in recreatiegebieden. Heel gewone soorten planten en dieren gaan namelijk juist buiten de beschermde natuurgebieden al heel lang hard achteruit.

Infographic basiskwaliteit Infographic basiskwaliteit

Natuurinclusiviteit

Bij elk besluit, groot of klein, zou natuurinclusiviteit volgens ons het uitganspunt moeten zijn. Dat wil zeggen dat de natuur een belangrijke factor is om mee te wegen bij gemeentelijke beslissingen. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, infrastructuur, groenbeheer en de overgang naar meer duurzame energie.

Een natuurrijke gemeente zorgt niet alleen voor een fijnere leefomgeving voor bewoners (en vogels!). Het biedt ook oplossingen voor maatschappelijke problemen op het gebied van biodiversiteit, klimaat, waterveiligheid en waterberging, volksgezondheid en draagt bij aan een duurzame economie.

Doet u mee?

Wij kunnen niet iedere gemeente aanschrijven. Overal zijn er namelijk specifieke wensen en kansen voor de natuur. Bovendien dringt de tijd, want zoals gezegd wordt deze zomer al gewerkt aan de partijprogramma’s. Daarom doen we een beroep op u! Want u kunt helpen om de gemeentelijke politiek te beïnvloeden, door met een goede inbreng voor de verkiezingsprogramma’s te komen.

Stadsnatuur in Soest / Shutterstock Stadsnatuur in Soest / Shutterstock

Workshops

Om iedereen die dat wil hierbij te helpen hebben we op 28 en 29 juli twee digitale workshops aangeboden over gemeentepolitiek en over hoe ook u de belangen van de natuur kunt behartigen:

Op een speciale webpagina zullen we u deze zomer vervolgens meer informatie bieden die u – eventueel in aangepaste vorm – naar de partijen in uw gemeente kan sturen. Ook vindt u daar informatie over de belangrijkste zaken waar u en uw gemeente volgens ons op moeten letten.

Vogels en nieuwbouw

Vogelbescherming ziet het als een belangrijke taak om samen met projectontwikkelaars en beleidsmakers vogelvriendelijke oplossingen aan de tekentafel een plek te geven. Want dankzij vogels komen dorpen en steden pas écht tot leven.

Draag een steentje bij

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws