Navigatie overslaan
Merel / Pixabay Alle berichten

Doe mee met de lobby-workshop voor een groenere gemeente

Geplaatst op 31 maart 2022

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de stemmen zijn geteld. Dit is het moment om de nieuw gekozen gemeenteraden en straks de nieuwe colleges te overtuigen dat ze goed moeten zorgen voor de natuur in hun gemeente. Doe op 19 of 20 april mee met de gratis digitale workshop en ontdek hoe u invloed kunt uitoefenen voor een groenere leefomgeving. In de komende maanden worden plannen gemaakt voor de komende vier jaar dus dit is het juiste moment om in actie te komen!

Workshop lokale belangenbehartiging

Vogelbescherming hoopt dat in de collegeakkoorden ruim aandacht komt voor vogels en natuur. Steeds meer mensen maken zich zorgen om de biodiversiteit, juist ook die in hun eigen omgeving. Natuur is niet alleen goed voor een fijnere leefomgeving voor bewoners, maar zij biedt ook oplossingen voor maatschappelijke problemen op het gebied van klimaat, waterveiligheid en volksgezondheid. Natuurvriendelijke maatregelen helpen bij de grote uitdagingen van deze tijd, waaronder de gevolgen van klimaatverandering en de daarmee samenhangende droogte en wateroverlast. Bovendien is natuur nodig voor een duurzame economie.

Groen dak / Shutterstock Groen dak / Shutterstock

Juist nú!

Laat een groene stem horen in het gemeentelijk beleid, zoals de Gemeentelijke Omgevingsplannen. Vogelbescherming Nederland organiseert op 19 en 20 april – samen met Lobby Lokaal - een gratis digitale workshop over wat u als bewoner, vrijwilliger of belangstellende kunt doen voor een groenere leefomgeving. We gaan o.a. in op de werking van de raad, de mogelijkheden van inspraak en de kansen die deze periode biedt. Er zijn veel nieuwe raadsleden die nog weinig weten over natuur en er zijn nieuwe colleges die opnieuw moeten nadenken over het vormgeven van natuurbeleid. Naast politieke tips en tricks delen we onze kennis over Basiskwaliteit Natuur en bieden we handvatten om dit om te zetten in politieke actie.

Doet u ook mee?

Graag zien we u op één van beide workshops, zodat u goed beslagen ten ijs komt in uw gemeente. Via deze link kunt u zich gratis aanmelden voor genoemde workshop. Het zijn er twee, maar de informatie is hetzelfde. U kunt aangeven welke datum u het beste uitkomt.

Ook jouw gemeente vogelvriendelijk

In de periode rond de gemeenteraadsverkiezingen worden er nieuwe plannen gemaakt en campagnes gevoerd. De perfectie tijd dus om te lobbyen voor vogels en natuur. Samen kunnen we alle 352 gemeenten bereiken. Help je mee?

Lees wat u kunt doen

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl