Navigatie overslaan
Spreeuw / Shutterstock Alle berichten

Vogelbescherming vraagt informateur: maak van biodiversiteit de hoogste prioriteit

Geplaatst op 10 juni 2021

Maak in de komende kabinetsperiode van biodiversiteit de hoogste prioriteit! Herstel de basiskwaliteit voor natuur in heel Nederland, door middel van natuurvriendelijke landbouw, rijke gezonde natuurgebieden, groene levende steden en natuurinclusieve energietransitie. Dit is de strekking van een brief van Vogelbescherming aan informateur Mariëtte Hamer, vergezeld van tien concrete aanbevelingen. Vogelbescherming verzoekt de informateur om herstel van biodiversiteit belangrijk onderwerp van gesprek in de formatie te maken.

Nederland scoort slecht op het gebied van behoud en herstel van biodiversiteit. Binnen de Europese Unie behoren we tot de hekkensluiters. En dat terwijl Nederland van internationaal belang is voor veel vogelsoorten, zoals de grutto. Niet alleen zeldzame soorten, maar ook steeds meer heel gewone soorten zoals kievit, veldleeuwerik en spreeuw gaan snel in aantal achteruit. Insectenpopulaties zijn ingestort. Kortom, het is crisis voor onze natuur. De gevolgen hiervan zijn dramatisch en raken ons allemaal. Twee op de drie Nederlanders maakt zich nu zorgen over de afname van planten en dieren in ons land. Bijna driekwart van de in een onderzoek benaderde Nederlanders over het belang van natuur tijdens de coronacrisis geeft aan dat het investeren in uitbreiding van groen en natuur een onderdeel moet zijn van de economische herstelplannen (Motivaction). Sterker nog: 82% vindt dat snelle economische groei niet ten koste mag gaan van natuur.

Factsheet Motivaction Factsheet Motivaction

Duurzame aanpak problemen

De COVID 19-pandemie heeft afgelopen jaar het uiterste gevergd van de samenleving. Maar terwijl bijna alles stilviel, was het in de natuur drukker dan ooit. Twee op de drie Nederlanders vond deze tijd draaglijker omdat ze even konden ‘ontsnappen’ in de natuur, zo blijkt uit het hiervoor reeds genoemde onderzoek van Motivaction. Nu we het coronavirus steeds meer onder controle krijgen, is het hoog tijd ons te buigen over de grote maatschappelijke problemen van dit moment, zoals de haperende economie, de klimaatcrisis, stikstofcrisis, woningnood, droogte, wateroverlast en de grote druk op het ruimtelijk domein. Allemaal problemen die in direct verband staan met de biodiversiteitscrisis.

Verbetering kwaliteit van leven

Vogelbescherming Nederland vindt dan ook dat biodiversiteit het uitgangspunt dient te zijn bij het oplossen van deze problemen. Natuurherstel biedt geweldige mogelijkheden om ook de grote vraagstukken zoals hierboven genoemd integraal, effectief en duurzaam aan te pakken. Natuurinclusieve economie en ruimtelijk beleid verbeteren de kwaliteit van leven van ons allemaal, nu en in de toekomst. En zorgt ervoor dat we aan de internationale verplichtingen voldoen om de biodiversiteit te herstellen. Voor het nieuwe Kabinet ligt hier een unieke kans om het verschil te maken.

10 Aanbevelingen voor het coalitieakkoord

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?