Navigatie overslaan
Gierzwaluw / Shutterstock Alle berichten
Gierzwaluw / Shutterstock Kees de pater/ Vogelbescherming

Door Kees de Pater
Medewerker Vogelbescherming

Geef vogels een stem in uw gemeente

Geplaatst op 21 september 2017

Plotseling mis je het boven stad of dorp, dat schrille zomergeluid van de gierzwaluw. Tot ergens eind april, dan zijn ze net zo plots weer in het land. In de tussentijd zijn er komend jaar gemeenteraadsverkiezingen. Nou en? denkt u nu misschien. Maar bedenk dan ook: juist de gemeentelijke politiek kan de gierzwaluw en andere dieren in de stad enorm helpen.

Kieren en spleten

Of het goed gaat met de gierzwaluw in uw stad of wijk hangt in belangrijke mate af van de gemeentepolitiek. Gierzwaluwen zijn afhankelijk van nestplekken in huizen en gebouwen. Deze luchtartiest verdwijnt als bij toverslag van het toneel als er in een gemeente bij renovaties en nieuwbouwprojecten géén rekening wordt gehouden met de behoefte aan kieren en spleten om  een nest in te bouwen.

In gemeenten waarbij de politiek zich wél inzet voor nestgelegenheid – bijvoorbeeld door het plaatsen van neststenen in nieuwe gebouwen – gaat het de gierzwaluwkolonies vaak voor de wind en genieten mensen in de lente van deze vogels die gierend door de straten scheren.

neststeen gierzwaluw / Jochem Kuhnen neststeen gierzwaluw / Jochem Kuhnen

Partijprogramma’s samenstellen

In de komende maanden stellen alle lokale partijtijgers van Nederland de gemeenteraadsprogramma’s samen. Dit is hét moment waarop zij stadsvogels en andere stadse natuur in het gemeentelijk beleid een plaats kunnen geven.

En vaak snijdt het mes aan meer kanten. Veel maatregelen voor vogels en natuur in de stad zijn te combineren met andere actuele problemen, zoals de opvang van regenwater en het tegengaan van fijnstof. Maar ook bijdragen aan de verbetering van het leefklimaat door vergroening van wijken, want bovenal is een vogelvriendelijke stad ook een stuk aangenamer voor mensen om te wonen.

Concrete maatregelen

Nu is het dus zaak vogels en natuur een volwaardig onderdeel van het plaatselijk partijprogramma te laten zijn. Tien praktische tips voor concrete maatregelen:

  1. Houd bij de aanleg van gemeentelijk groen rekening met de aanplant van veel inheemse planten en vooral bomen passend bij de streek. Daar gedijen vogels, vlinders en bijen veel beter bij.
  2. Houd bij renovaties, verbouwingen en nieuwbouw rekening met broedgelegenheid voor vogels als mussen, huiszwaluwen en gierzwaluwen en onderdak voor vleermuizen. Gebruik daarbij de handige Checklist Groen Bouwen, die Vogelbescherming in samenwerking met bouwbedrijven heeft ontwikkeld.
  3. Stimuleer bewoners natuurvriendelijke tuinen in te richten. Combineer dat met mogelijkheden voor extra regenwateropvang.
  4. Maak een subsidieregeling die het voor bewoners en bedrijven mogelijk maakt groene daken en groene gevels te installeren. Groene daken isoleren goed en zijn prima te combineren met zonnepanelen.
  5. Bevorder buurtinitiatieven voor meer groen in de buurt. Dit verbetert de leefomgeving en sociale cohesie in een wijk.
  1. Zorg voor natuurvriendelijke oevers bij waterpartijen in uw gemeente. Dit verhoogt de recreatiebeleving en de biodiversiteit.
  2. Creëer broedgelegenheid voor bijzondere soorten als huiszwaluwen en ijsvogels.
  3. Zorg voor bloemrijke bermen, waar pas ver na de zomer wordt gemaaid. Verbied het gebruik van gif zoals glyfosaat op door de gemeente beheerde plekken.
  4. Stimuleer groene vogel- en natuurvriendelijke schoolpleinen.
  5. Combineer stadslandbouw met bloemrijke randen voor insecten.

Niet links of rechts

Verkiezingen gaan vaak tussen links en rechts, conservatief of progressief. Maar een ijsvogel of een stekelbaars, een sperwer of een huismus zijn niet links, rechts, conservatief of progressief. Dus VVD’er of Groen Linkser, plaatselijk belanger of CDA’er: geef de gemeentelijke natuur een rijke toekomst en kies voor vergroening van steden, dorpen en wijken. Wonen in een groene wijk is goed voor iedereen.

Persoonlijk tuinadvies

Maak eens een afspraak met een Tuinvogelconsulent van Vogelbescherming. Die geeft persoonlijk advies op maat over hoe je je tuin of balkon inricht. Leden van Vogelbescherming krijgen korting.

zoek een tuinvogelconsulent in jouw buurt

Mijn tuin een vogelparadijs

Word jij ook zo blij van vogels in je tuin of op je balkon? Hang je wel eens een vetbolletje voor ze op? Je kunt nog meer doen. Doe de gratis Postcode Vogelcheck en ontdek welke vogels in jouw buurt leven en hoe je deze vogels kunt helpen.

Postcode Vogelcheck