Navigatie overslaan
Zeearend / Agami - Danny Green Alle berichten
Zeearend / Agami - Danny Green Kees de pater/ Vogelbescherming

Door Kees de Pater
Medewerker Vogelbescherming

Frans Timmermans: red de Europese natuur!

Geplaatst op 5 december 2016

Woensdag 7 december 2016 wordt een spannende dag voor de Europese natuur. Dan vergadert de Europese Commissie over het in stand houden of afbreken van de Europese natuurwetgeving: de zogeheten Vogel- en Habitatrichtlijnen.

Schimmig spel van Junckers Europese Commissie

Wat er op 7 december precies voorgesteld wordt, weten we niet. Er lijkt zich een schimmig spel te voltrekken achter strak dichtgetrokken gordijnen van Junckers Europese Commissie. Al meer dan een jaar horen we niets van de Commissie over eventuele aanpassingen van de Europese natuurregels. Natuurbeschermers maken zich zorgen dat de Europese natuur geofferd gaat worden aan onduidelijke belangen.

Al snel bleek: die regels zijn uitstekend

Bij het aantreden van Junckers ploeg was het credo dat de Euroregels vereenvoudigd moesten worden. Onze bloedeigen Frans Timmermans is er speciaal voor aangesteld. De natuurregels nam hij als een van de eerste onder de loep. Uit tal van wetenschappelijk onderzoek bleek al snel: die regels zijn uitstekend. Om de Europese natuur te redden, moeten ze alleen beter uitgevoerd worden.

Niet alleen studie wees uit dat de regels goed zijn, er is ook een ongekend groot Europees draagvlak voor. Maar liefst een half miljoen Europeanen sprak zich in 2015 in een zogeheten publieksconsultatie uit voor behoud van de Europese natuurwetten. Nog nooit hadden zoveel mensen zich in zo’n Europese consultatie uitgesproken.

Bescherming van belangrijke natuurgebieden, de Natura-2000 gebieden, zorgt voor een forse bijdrage aan de Europese economie, 200 tot 300 miljard, en een paar miljoen banen.

Ook uit ondernemerskringen klonken geluiden voor behoud van de Europese natuurregels. Wellicht niet allemaal uit een diepe liefde voor de natuur, maar in ieder geval wel omdat de regels duidelijk zijn en in heel Europa voor een gelijk speelveld zorgen. Daar houden ondernemers van. Bovendien zorgt de bescherming van belangrijke natuurgebieden, de Natura-2000 gebieden, voor een forse bijdrage aan de Europese economie, 200 tot 300 miljard, en een paar miljoen banen in onder andere het toerisme.

Politieke steun overweldigend

Tegenstanders van de regels zijn er ook, maar slechts mondjesmaat; een enkele boerenorganisatie en een paar bedrijven. Maar de politieke steun voor de regels bleek de afgelopen twee jaar overweldigend. De Milieuraad, de club van Europese milieuministers, sprak zich unaniem uit voor behoud van de regels. Een meerderheid van het Europese parlement verzet zich tegen het zwakker maken van de Europese natuurbescherming. Twaalf landen waaronder de twee reuzen Duitsland en Frankrijk hebben de Commissie een brief ten faveure van de natuurregels gestuurd. Ook onze eigen staatsecretaris Van Dam heeft dat na een motie in de Tweede Kamer gedaan.

‘Clearly demonstrating EU added value’

Je zou denken met zo’n enorme steun voor een set Europese regels is de commissie snel klaar. Niets van dat alles. De commissie zwijgt al ruim een jaar lang in alle talen. En het wordt nog gekker. Sinds begin dit jaar ligt er in een Brusselse bureaula een officieel evaluatierapport te verstoffen. Dankzij een succesvolle actie van het Wereld Natuur Fonds kennen we de conclusie: de Europese natuurwetten zijn ‘fit for purpose, clearly demonstrating EU added value’. Oftewel ze voldoen en laten de meerwaarde van de EU zien.

Toch morrelen aan de natuurregels?

Je zou als Eurocommissie moeten smullen van de uitkomst van het rapport over de natuurregels. Maar het eindeloze tijdgerek en ondoorzichtige gedrag van de Commissie wijst erop dat er in achterkamertjes een lobby gaande is om tegen alle adviezen in tóch aan de natuurregels te morrelen. Gebeurt dat, dan schaadt dat niet alleen het vertrouwen in de Europa, maar is dat vooral erg voor de Europese natuur.

Hoop in deze bange dagen is niemand minder dan Frans Timmermans. Hij heeft de afgelopen tijd al enkele malen in meer en minder duidelijke bewoordingen laten weten overtuigd geraakt te zijn van de waarde van de Europese natuurwetten.

Daarom onze oproep: Frans, laat je niet door anderen in en rond de Commissie overrulen, zelfs als dat de hoogste legerleiding in de vorm van Juncker is.

Wat we als Europeanen gezamenlijk hebben, zijn onze unieke landschappen, prachtige dieren als beren en wolven, wolken trekvogels en statig zwevende arenden, bloemrijke alpenweidjes, bossen en het eeuwige getij van onze eigen Waddenzee. Frans: red dat!